Protokoll

Här hittar du samtliga protokoll från de senaste åren. Äldre protokoll kan mejlas över från förbundet, kontakta Anna Kristiansson.

GDPR

Styrdokument

Vi har samlat de interna styrdokument som vi bedömer behöver finnas lätt tillgängliga för medarbetare och förtroendevalda. Saknar du något dokument, som du tycker bör finnas här, kontakta Anna Lexelius.

Det här har vi gjort

Här samlar vi det som kan vara spännande. Det är avslutat men kan vara intressant att läsa igen.