samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

VÅR VISION

Våra gemensamma insatser leder till arbete
och välbefinnande

Alla har rätt att utvecklas som människa oavsett
funktionsförmåga. Var i livet man än befinner sig, har man
rätt att få stöd mot arbetsmarknaden om man så önskar.
Det är vår gemensamma uppgift, men också drivkraft.

Inspiration

Vi kan inte lösa utmaningar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, integration och ojämlikhet, men vi kan ge inspiration och kunskap som bidrar till gemensam kraftsamling.

Våra kunskapsseminarier tar upp ämnen som mäns våld mot kvinnor, ADHD hos flickor och kvinnor, missbruk och riskbruk.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?Skip to content