När vi lyssnar och lär av varandra
fungerar systemen så att de passar
människor och inte tvärt om.
Vi ser till att det händer.

Nyheter

Projektansökan SATSA

Under våren kommer vi ansöka om medel från europeiska socialfonden i syfte att utveckla insatser i skolan där målet är färre skolavhopp och fler elever

Läs mer »

VÅR VISION

Våra gemensamma insatser leder till arbete
och välbefinnande

Alla har rätt att utvecklas som människa oavsett
funktionsförmåga. Var i livet man än befinner sig, har man
rätt att få stöd mot arbetsmarknaden om man så önskar.
Det är vår gemensamma uppgift, men också drivkraft.

Inspiration

Vi kan inte lösa utmaningar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, integration och ojämlikhet, men vi kan ge inspiration och kunskap som bidrar till gemensam kraftsamling.

Våra frukostseminarier och fördjupade kunskapsseminarier tar upp ämnen som mäns våld mot kvinnor, ADHD hos flickor och kvinnor, missbruk och riskbruk.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?