NYHETER

Så stolt förbundschef.

Lovette Jallow frontar kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor. Förra veckan kickade hon igång det intensifierade arbetet mot strukturell rasism för MIA Vidares drygt sjuttio

Read More »
Samordningsforbundet Östra södertorn Anna Lexelius

Förbundschefen bloggar

För mig handlar de här frågorna om makt och tilltro till de vi arbetar för. Brukarmedverkan, deltagarmedverkan, användarinvolvering. Allt finns lagstadgat. Men fungerar det på

Read More »
Hand stop

Samtal om strukturell rasism

Den 16 juni träffade medarbetare från de två systerprojekten Rätt stöd för mig! och vårt eget SamMA-projekt Kitimbwa Sabuni från Länsstyrelsen Stockholm. Tillsammans förde vi

Read More »
Skip to content