samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

OM OSS

Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande

Vi underlättar samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Stockholm och kommunerna Tyresö, Haninge, Nynäshamn.

Samordningsförbundet ÖS arbetar för att stärka tilliten till
myndigheterna och utveckla svensk demokrati.

Det här gör ett samordningsförbund

Samverkan

Samverkan är ett systematiskt samarbete. Genom styrning, struktur och samsyn ger vi människor rätt stöd i rätt situation.
Förutsättningen att lyckas är att vi som arbetar på Samordningsförbundet har genuin kunskap om våra parters respektive uppdrag.

Tillit till myndigheterna

När människor får del av stöd de har rätt till minskar eventuell rädsla för systemen och känslan av hjälplöshet eller utanförskap.

Att vara självförsörjande ökar människors intresse för samhället. Vår drivkraft är att stärka demokratin genom mer engagerade medborgare som litar på sina myndigheter.

INSPIRATION

Vi kan inte lösa utmaningar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, integration och ojämlikhet, men vi kan ge inspiration och kunskap som bidrar till gemensam kraftsamling.

Våra kunskapsseminarier och fördjupade kunskapsseminarier tar upp ämnen som mäns våld mot kvinnor, ADHD hos flickor och kvinnor, missbruk och riskbruk. 

Vi följer regelbundet upp deltagarnas perspektiv på allt från bemötande till hur deras deltagande fungerat för dem i livet. Har de kommit närmare arbetsmarknaden?

Vi fångar upp kunskap och utvärderar den. Det är grunden för vårt analysarbete, vilket i sin tur gör det möjligt att skapa förändring på djupet.

Kansliet

På Samordningsförbundet Östra Södertörns kansli arbetar ett femtontal medarbetare.
Vi arbetar på uppdrag av vår styrelse och har som målsättning att bidra till att fler människor inkluderas i arbetsliv och samhällsliv. Vi stödjer samverkan mellan våra medlemsorganisationer. FN:s mänskliga rättigheter är utgångspunkt för allt vårt arbete.

Vi arbetar med allt från projektledning och processtöd till uppföljning och utvärdering, administration, personalfrågor och kommunikation.

Vårt kontor finns på Rudsjöterrassen 1, i Haninge.

Kontakt

Annaporträtt2_8746
Anna Lexelius

Förbundschef

STYRELSE & BEREDNINGSGRUPP

I styrelsen har varje medlemsmyndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö för två år i taget. Sedat Dogru, Haninge, är ordförande 2023-2024. Styrelsesamarbetet har alltid varit gott - en viktig förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år. Till stöd för styrelsen finns en beredningsgrupp som förutom förbundschefen består av tjänstemän från medlemsmyndigheterna.

Datum för sammanträden 2024
15/2
22/3
31/5
11/9
28/11
Skip to content