samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

STOLTA ÖVER

Arbete som gör skillnad

Runt tusen personer får stöd via Samordningsförbundet Östra Södertörn varje år. Vi arbetar med evidensbaserade metoder. Vår helhetssyn lägger grunden för samverkan. Vi brinner för att göra skillnad för människor i våra kommuner och hela Sverige.

Inkluderande samhälle

Vårt uppdrag från regeringen innebär att vi ska ha ett tydligt köns- och integrationsperspektiv. Allt från planering, uppföljning och utvärdering av förrehabilitererande insatser genomsyras av perspektiven: Mänskliga rättigheter, jämställdhet, omvärldskunskap och analys, evidensbaserad metodik, beforskade metoder och metoder vi har erfarenhet av. Vi tillvaratar och förmedlar kunskap om våldsförebyggande metoder och arbetssätt.

Samtal och analys

Vi fångar kunskap, utvärderar och analyserar. Allt för att skapa förändring på djupet. Med könsuppdelad statistik får vi data som hjälper oss att skapa en strategi för hur vi kan minska den ojämlika arbetsmarknaden. Vi följer regelbundet upp deltagarnas perspektiv, allt från bemötande till hur vi kan stötta dem mot arbetsmarknaden.

Påverkansarbete

När en deltagare frågar en EU-parlamentariker: ”Vem vill ha mig i sin budget?” blir det ett konstruktivt möte. Därför ser vi till att olika kompetenser möter våra deltagare för ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Genom att vi följer upp deltagarnas upplevelser, allt från bemötande till hur deras liv ändrats genom sin medverkan i våra insatser ser vi vad som fungerar för den som vill närma sig arbetsmarknaden.

Regeringens jämställdhetsmål är våra mål

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.
Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår.
Därför måste perspektivet finnas med i dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Skip to content