samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler för hur personuppgifter ska behandlas inom EU. Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att stärka skyddet för din personliga integritet. Samordningsförbundet Östra Södertörn respekterar din personliga integritet och vill säkerställa att uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen.

I vår Personuppgiftspolicy och Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och de rättigheter som du har. Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta förbundschef Anna Lexelius på mail: anna.lexelius@haninge.se.

Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
Advokatfirma Dahlgrens och partners
Rickard.Wessman@dlaw.se

Skip to content