SAMREHAB

SAM
REHAB

Vissa personer som hamnat i ett långvarigt bidragsberoende saknar arbetslivsinriktade insatser och planering med vården. Samrehab bidrar till att ge personer stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Samrehab erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet att komma vidare.

Projektet innebär att även sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, och som uppbär ekonomiskt bistånd, kan erbjudas samordnad rehabilitering. Det vill säga att flera myndigheter samverkar kring varje person för att bästa möjliga stöd ska kunna ges. Det handlar om personer som hamnat i ett långvarigt bidragsberoende och som saknar arbetslivsinriktade insatser samt planering med vården. 

Samtidigt som personer ur målgruppen får stöd arbetar vi i projektet med att ta fram ett nytt arbetssätt för målgruppen som kan prövas och utvecklas i kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Samrehab ska leda till att fler som idag är sjukskrivna utan sjukpenning får möjlighet till rehabilitering för att sedan kunna försörja sig själva, genom arbete eller studier, eller ha närmat sig arbetsmarknaden.

Mellan 2018 och 2019 hade närmare 300 personer från målgruppen fått en grundlig kartläggning och planering av insatser utifrån var och ens behov.

Projektledare för Samrehab

Maria Kinhamer

Tel. 08-6067656

Kontaktpersoner/socialsekreterare
i kommunerna

• Haninge: Klara Eck  08-606 74 33

• Nynäshamn:  Annika Lindblom  08-520 681 03

• Tyresö:  My Rönnblad  08-578 299 93