samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

SAMREHAB

SAM
REHAB

Vissa personer som hamnat i ett långvarigt bidragsberoende saknar arbetslivsinriktade insatser och planering med vården. Samrehab bidrar till att ge personer stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Samrehab var ett projekt som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning. Dessa fick genom projektet en möjlighet att komma vidare.

Även sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, och som uppbär ekonomiskt bistånd, kunde genom Samrehab erbjudas samordnad rehabilitering. Projektet riktade sig till personer som hamnat i ett långvarigt bidragsberoende och som saknar arbetslivsinriktade insatser samt planering med vården. 

Samtidigt som personer ur målgruppen fick stöd arbetade projektet med att ta fram ett nytt arbetssätt för målgruppen som kunde prövas och utvecklas i kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Samrehab ledde till att fler personer sjukskrivna utan sjukpenning får möjlighet till rehabilitering för att sedan kunna försörja sig själva, genom arbete eller studier, eller ha närmat sig arbetsmarknaden.

Mellan 2018 och 2019 hade närmare 300 personer från målgruppen fått en grundlig kartläggning och planering av insatser utifrån var och ens behov.

Projektledare för Samrehab

Maria Kinhamer

Tel. 08-6067656

Skip to content