samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Myndighetsgemensamma teamet

Styrkan med Samordningsförbund är att vi tillsammans med våra parter kan samlas kring våra målgrupper och göra skillnad.

Myndighetsgemensamma teamet finns till för personer som har behov av ett samordnat stöd. I Myndighetsgemensamma teamet finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och representanter från hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. 

När alla parter är representerade och samlade tillsammans kan handläggare och deltagare få en gemensam överblick över ordinarie insatser hos respektive part samt identifiera vad deltagaren kan behöva för stöd eller insats och hur det bäst kan ges genom samordning mellan parterna.

Mer info kommer…

Maria Kinhamer

Verksamhetsledare Myndighetsgemensamma teamet

maria.kinhamer@haninge.se

08-606 76 56

Blanketter för anmälan

Utvärderingen av Resursrådet

Liv Nordström, forskare vid Mälardalens Universitet, har under 2022 genomfört en lärande utvärdering tillsammans med teamet i Resursrådet. Rapporten sammanfattar information som samlats in, reflektioner och lärdomar som gjorts i utvärderingen. Ladda ner och läs hela rapporten här.

Skip to content