SamMA

SamMA

När alla har rätt till en plats på arbetsmarknaden får vi ett samhälle som präglas av jämlikhet och inkludering. SamMA står för Sammanhållen Mobilisering mot Arbetsmarknaden och vänder sig till personer mellan 16 och 35 år.

En arbetsmarknad för alla

Vår vision är en arbetsmarknad som är öppen för alla. Att alla som vill ska få chansen att pröva arbete. Under projekttiden ska myndigheterna tillsammans arbeta fram tydliga rutiner som underlättar för både målgruppen och medarbetare på myndigheterna. Alla ska veta vilka vägar mot arbete som finns och är möjliga. SamMAs roll är att ge ett långsiktigt samlat stöd som underlättar möjligheten till ett lönearbete.  

Vårt arbetssätt

I varje kommun finns ett SamMA-team som leds av en delprojektledare. Teamen bidrar till att utveckla samverkan lokalt med skolan, daglig verksamhet, LSS, socialpsykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Case manager tar reda på behov och kan ge stöd i kontakter med myndigheter, kommun och vården. 

SE-handledare stöttar i att hitta, få och behålla ett arbete.

Arbetsterapeut hjälper med rutiner, strategier och hjälpmedel som underlättar under praktik eller arbete. 

Hälsopedagog stöttar i frågor som rör kost, motion och sömnvanor.

Hitta till oss

SamMA startade i mars 2020 och har snabbt kommit på plats i våra tre kommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

För att komma till projektet skickar du en anvisning till det lokala teamet. Just nu går det bra att anvisa till Nynäshamn och Tyresö, medan Haninge har tillfälligt stopp.

Projektbudgeten

Projektbudgeten delfinansieras med 24,6 miljoner kronor från ESF. Totalt är 56 medarbetare involverade i projektet. Utöver våra tre SamMA-team finns medarbetare i den ordinarie verksamheten som är med och utvecklar samverkan samt en projektledning som består av projektledare, ekonom, utredare och metodutvecklare med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling.

Målgrupp:

Personer mellan 16-35 år 
som behöver ett förstärkt stöd i övergången från gymnasiet/särgymnasiet mot arbete.
– som är på arbetsinriktade dagliga verksamheter. 
– som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga eller som har fått avslag på aktivitetsersättning. 
– som har psykosociala problem där samhällets ordinarie insatser inte räcker till.

samordningsforbundet-ostra-sodertorn-margareta
Margareta Nylander

Projektledare SamMA
tel. 08-606 92 53

Kontaktpersoner

Tomas Heghammar, ekonom,
tel 08-606 80 57
Karin Benzler, utredare,
tel 08-606 55 74
Hanna Borglund, metodutvecklare, 
tel 08-606 77 97

Karolina Boström, delprojektledare Haninge,
tel 08-606 76 55
Malin Wallmark, delprojektledare Nynäshamn, tel 08-520 739 53
Leonard Kihlgren, delprojektledare Tyresö,
tel 08-578 272 19

Start för ESF-projektet SamMA

Projektet, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF, ska pågå mellan mars 2020 till april 2022.

Läs mer i faktabladet!

Samtycke och anvisning