MIA VIDARE

MIA
VIDARE

Var tredje kvinna och var femte man som skrevs in i MIA-projektet hade haft försörjningsstöd i mer än sex år. Under tre år samlade vi erfarenheter som nu bidrar till att vi kan utveckla systemen. I MIA Vidare tar vi det bästa in i ordinarie verksamhet.

Mellan juni 2020 och september 2022 fortsätter MIA-projektet under namnet MIA Vidare. Projektets 120 medarbetare ger stöd till 1900 deltagare som bor i någon av projektets medverkande tjugoen kommuner. Fokus riktas mot jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Genom en kraftsamling mellan åtta samordningsförbund, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm vidareutvecklar vi metoder och arbetssätt.

Allt vi gör stärker samverkan i regionen.

♦ Finansiering: Projektbudgeten omfattar 156 miljoner kronor och är delfinansierat av Europeiska socialfonden. Samordningsförbunden är bas för att använda våra gemensamma finansiella muskler. I MIA Vidare växlar vi upp genom delfinansiering från Europeiska Socialfonden.

♦ Metoder: Våra metoder är Supported employment, Case management, Bostonmodellen och IPS – individanpassat stöd mot arbetsmarknaden, arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag, mobiliseringskurser. Vi arbetar också med samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning av deltagarnas ärende med myndigheternas gemensamma kompetens.