samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

MIA VIDARE

MIA
VIDARE

Var tredje kvinna och var femte man som skrevs in i MIA-projektet hade haft försörjningsstöd i mer än sex år. Under fem år samlade vi erfarenheter som nu bidrar till att vi kunnat utveckla samverkan. 

Mellan 2017 och 2022 var Samordningsförbundet Östra Södertörn projektägare för det länsgemensamma projektet MIA, som står för mobilisering inför arbete. Projektet var Europeiska socialfondens största och bedrevs framgångsrikt i hela  Stockholms Län.

Sammanlagt arbetar runt 200 medarbetare. Under projektets gång gav de individuellt stöd till över 3500 deltagare, spridda över projektets medverkande tjugoen kommuner.

Fokus riktades mot jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Genom en kraftsamling mellan åtta samordningsförbund, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm kunde vi tillsamman vidareutveckla metoder och arbetssätt. Det gynnar personer som behöver vårt stöd för att kunna försörja sig själva. 

Allt vi gör stärker samverkan i regionen.

♦ Finansiering: Samordningsförbunden är bas för att använda våra gemensamma finansiella muskler. I MIA Vidare växlade vi upp genom delfinansiering från Europeiska Socialfonden.

♦ Metoder: Våra metoder var Supported employment, Case management, Bostonmodellen och IPS – individanpassat stöd mot arbetsmarknaden, arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag, mobiliseringskurser. Vi arbetade med samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingick. De genomförde tillsammans en kartläggning av deltagarnas ärende med myndigheternas gemensamma kompetens.

Skip to content