Så stolt förbundschef.

Lovette Jallow frontar kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor. Förra veckan kickade hon igång det intensifierade arbetet mot strukturell rasism för MIA Vidares drygt sjuttio medarbetare på en digital temadag. Tajmingen kunde inte varit bättre, två veckor före jul, det tuffaste året vi har haft. Det var gott att känna kraften och viljan hos våra […]

Jag prövade Jobbskuggning och hittade energi.

MIA Vidares nya processledare Maria Rösby ville veta mer om förbundet och vad chefen gör i sitt arbete. Hon jobbskuggade kollegor hela hösten och sist men inte minst Anna Lexelius. Då hamnade hon på Förbundets beredningsgrupp och styrelse. Vad gör de? ”Förbundets medlemmar samlar sina representanter. Det är ett forum för att fatta beslut om […]

Tack SamMA-projektet för ett inspirerande frukostseminarium!

Karin

”Vi började med att träffas utomhus i våras, vilket visade sig fungera jättebra för att bygga allianser med deltagare. Jag hade tre personer som varit hemmasittare och fick en tanke om att arbeta med dem tillsammans. Efter en del förberedelsearbete, träffades vi. Väldigt fort började dessa tre personer att samspela med varandra” Tack alla medarbetare […]

Vi ger inte upp arbetet för våra målgrupper

Viruset drabbar hårt och ojämlikt. Våra målgrupper är i en utsatt situation och vi får inte tappa fokus. Samtidigt har vi som arbetar med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering en utmaning i att hålla koll på vår egen arbetsmiljö. Hur mår vi? Under hösten har vi blivit ännu bättre på att ta oss an samverkan via de […]

Förstudier för att minska ekonomisk utsatthet och öka etablering på arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Östra Södertörn har lämnat in två ansökningar om förstudier till Europeiska Socialfonden (ESF). Myndigheten avsätter 20 miljoner kronor i en utlysning till förstudieprojekt som ska bedrivas i Stockholms län. Syftet är att finansiera förstudier som kan utgöra underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–2027. Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer […]

SamMa-projektet i Nynäshamn har förändrat Mikes tillvaro i grunden.

När en tungt vägande tidskrift väljer att lyfta SamMA-projektet delar vi såklart med oss av resultatet. På ett intressant sätt berättar tidskriften Arbetsterapeuten om hur teamet i Nynäshamn arbetar. De har träffat Mike som med stöd av projektet brutit passivitet mot studier.   Läs om hans resa i ett inkluderande och framgångsrikt projekt. https://publ.ljungbergs.se/publ/Arbetsterapeuten-5-2020/20/

Hej och välkommen Maria!

Vi har blivit skuggade de senaste veckorna av en nyfiken och frågvis medarbetare. ”Jobbskuggning används som metod i MIA-projektet och det är ett bra sätt att få inblick i någon annan persons arbete”. Senast kommer Maria från rollen som delprojektledare i MIA Stockholms stad. ”Jag fick möjlighet att fortsätta min mission som processledare för MIA […]

En rasistisk arbetsmarknad och diskriminering på grund av hudfärg -föreläsare Kitimbwa Sabuni.

Den 23 oktober kl. 9-10.30 bjuder Samordningsförbundet Östra Södertörn på ett kunskapsseminarium på Zoom, temat är ”En rasistisk arbetsmarknad och diskriminering på grund av hudfärg”. Kitimbwa Sabuni, projektledare för Vidga normen hos Länsstyrelsen i Stockholm håller en intressant föreläsning och det finns som vanligt utrymme för dialog och frågor. Sedan 2014 har Länsstyrelsen i Stockholm […]

Förbundschefen bloggar

Samordningsforbundet Östra södertorn Anna Lexelius

För mig handlar de här frågorna om makt och tilltro till de vi arbetar för. Brukarmedverkan, deltagarmedverkan, användarinvolvering. Allt finns lagstadgat. Men fungerar det på riktigt? De senaste veckorna har jag ägnat stor tankeverksamhet på hur vi ska bli bättre på att inkludera våra målgrupper. Vi finns till enbart för våra deltagare, då måste de […]

Socialförsäkringsministern har rätt. Vi bryter hinder.

Kvinna med tidning

Oavsett hudfärg, ålder, funktionsnedsättning, könstillhörighet eller sexuell läggning ska man ha en möjlighet att arbeta, studera och delta i samhället. Men eftersom alltför många drabbas av utanförskap behöver vi gemensamt hjälpas åt för ett samhälle där alla får plats. För att lyfta frågan deltog vi i en kampanj den 10 september. Dagen fokuserade på psykisk […]