Socialförsäkringsministern har rätt. Vi bryter hinder.

Kvinna med tidning

Oavsett hudfärg, ålder, funktionsnedsättning, könstillhörighet eller sexuell läggning ska man ha en möjlighet att arbeta, studera och delta i samhället. Men eftersom alltför många drabbas av utanförskap behöver vi gemensamt hjälpas åt för ett samhälle där alla får plats. För att lyfta frågan deltog vi i en kampanj den 10 september. Dagen fokuserade på psykisk […]

Samtal om strukturell rasism

Hand stop

Den 16 juni träffade medarbetare från de två systerprojekten Rätt stöd för mig! och vårt eget SamMA-projekt Kitimbwa Sabuni från Länsstyrelsen Stockholm. Tillsammans förde vi ett mycket viktigt samtal om rasism på arbetsmarknaden. Sedan 2014 har Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med andra aktörer i länet drivit initiativet ”Vidga normen”, för att öka medvetenheten om strukturell […]

Planeringsdag med kansliet den 27 maj

Blommor i skogen

Kansliet träffades digitalt och fördjupade  arbetet med värderingar och kommunikation. Lade grunden för en gemensam spelplan och sammanfattade lärdomar från den extrema våren 2020. Vi har fått mycket gjort men vi har också lärt mycket nytt som vi tar med i arbetet framåt. Vi lade en planering för aktiviteter att ha i fokus under hösten – […]

Förbundet får en ny grafisk profil

Östra södertörn logotype

Visst är vår nya logotyp snygg? Den 27 maj var det premiär för förbundets nya grafiska profil. Med utgångspunkt från vår tidigare logotyp och profil fick en grafisk formgivare – Michael Ringvall uppdraget att skissa på ett nytt förslag. Vi är förtjusta över vår nya logotyp och att få fina powerpoints och visitkort som visar […]

Hur jobbar vi med barnkonventionen?

Sommarjobbare

Våra fantastiska sommarjobbare Alva och Jesselle presenterar sitt arbete om Barnkonvention. Det är en så oerhörd viktig information till oss som arbetar inom stat, kommun och region. Vi vet att det finns mycket stora utvecklingsområden och kunskapsluckor. Särskilt viktigt att vi arbetat utifrån ett barnperspektiv i samordnad rehabilitering – konventionen trädde ju också i laga […]

Hör du något? Ser du något? Ta ansvar mot våld i sommar.

Ansvar för våld mot barn

Nu är det sommar och sol. Härligt för de flesta, men många känner en befogad oro inför tiden då man är mer isolerad än vanligt. Våld i nära relationer har ökat under Coronaepedemin. Kvinnor, män, barn, hetero-, homo-bi, samt transpersoner drabbas. Främst utsätts kvinnor för fysiskt våld, sexuellt våld och dödligt våld mot kvinnor. Ofta […]

Nu är förbundet med i Insatskatalogen!

Syftet med Insatskatalogen är att samla alla insatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som kan erbjudas förbundets målgrupper. Katalogen bygger på en enkel sökfunktion och är avsedd att vara ett hjälpmedel i arbetet för handläggare som kommer i kontakt med personer som behöver stödinsatser för att kunna börja arbeta eller studera. Men även enskilda kan söka […]