Välkommen på kunskapsseminarium om delaktighet och bemötande

Den 1 oktober bjuder Samordningsförbundet Östra Södertörn in till ett seminarium med tema delaktighet och bemötande. Ni kommer få en introduktion till begreppet delaktighet och till varför ökad delaktighet gör skillnad såväl på individ som organisationsnivå. Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete på Stockholms universitet, talar om varför delaktighet i beslutsprocesser är så viktigt. Pia […]

Lärseminarium med SamMA-projektets forskare

Igår fick vi förmånen att lyssna på Professor Ulla-Karin Schön som har intervjuat deltagare i SamMA-projektet och vårt systerprojekt Rätt stöd för mig! Ulla-Karin har intervjuat projektens deltagare om deras egna upplevelser av stödbehov och effekterna av våra rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser. Mänskliga rättigheter är en grund för stödet. Alla människors rätt att få ta del […]

Nu är hösten här – styrelsen har beslutat om förbundets halvårsrapport

Ajda Asgari, ordförande ”Det är häftigt att se hur bra det fungerat trots pandemin. Om samordningsförbundet inte funnits, hur hade vi klarat pandemin då?”  Hon upplever att samordningsförbunden har varit ett stort stöd för kommunens verksamheter och våra målgrupper under detta krisläge. Att det har fungerat så bra som det har gjort tror vi beror […]

Vi skriver under för demokratin. Gör det du också.

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Men Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen. Låt oss bidra till att det förblir så. Här är valdeltagandet högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och tilliten mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor […]

”Jag tror inte att alla beslutsfattare förstår hur de har det”

”Jag tror inte att alla beslutsfattare förstår hur de har det” Hur vet vi att vårt erbjudande stämmer överens med medborgarnas önskan? Svaret är att vi inte gör det om vi inta borrar på djupet i människors tankar, känslor och beteenden. Här får du följa vår utredare, när hon reder ut begreppet tjänstedesign. Men framför […]

Vi möttes om framtiden

I veckan kikade vi på en skiss till  förstudierna ”Spaning 2022”. Samtalet handlade om hur vi ska möta framtiden. Bäst var att representanter från Arbetsförmedlingen och våra tre kommuner var med i samtalen. Sämst att det finns utmaningar som inte kan vänta. När vi startade arbetet stod vi mitt i en global kris. Kikarsiktet ställdes […]

Covidrelaterad psykisk ohälsa

Året med pandemin har frestat på personer i våra målgrupper, inte minst de med psykisk ohälsa. På seminariet den 4/6 fick vi ta del av två viktiga och allvarliga föreläsningar. Tove Lundin, ambassadör Hjärnkoll gjorde en spaning över hur pandemin ökat förståelsen för oro som personer med tex ADHD ofta har, men även om vikten […]

Kunskapsseminarium om covidrelaterad psykisk ohälsa

Den 4 juni bjuder Samordningsförbundet Östra Södertörn in till ett seminarium med temat ”covidrelaterad psykisk ohälsa”. Johan Åhlen från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin diskuterar frågor om hur vårdkonsumtionen relaterat till psykisk ohälsa påverkats under pandemin och hur covid har drabbat personer med psykisk ohälsa. Tove Lundin, Ambassadör Hjärnkoll kommer att prata om hur en […]

Förbundschefen deltar i samhällssamtal

Vår förbundschef Anna Lexelius har de senaste veckorna deltagit i viktiga samhällssamtal och seminarier. De finns nu på video så varmt välkomna att kolla! Den 20 maj arrangerade Forte ett seminarium om tillgängligt arbetsliv, sändningen går att se här: Webbinarium: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning – Forte. Det går också […]

Samordning gör samhället starkare

Allt startade med en hälsning från socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi. Han lyfte vikten av ett samhälle där systemen i  vår offentliga förvaltning skapar inkludering och samarbete. ”Samordningsförbunden bidrar till att öka normmedvetenheten och jämställdheten. Ni skapar trygghet vid människors inträde i arbetslivet. Det kräver samarbete”. Ardalan lyfte fram att samordningsförbundens arbete gör det svenska samhället starkare. […]