samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Politisk debatt om Finsams framtid pågår!

I slutet av mars gick socialförsäkringsminister Anna Tenje ut med information om att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regeringsuppdraget ska göras i samråd med SKR, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samt i dialog med samordningsförbunden och NNS. Försäkringskassan har gett NNS och förbunden möjligheten […]

Bättre lag bidrar till att fler får jobb

I Stockholms län bidrar projekten Lumena och Conecto till att 1600 personer ska få ett arbete och 1000 personer ska få kompetensutvecklingsinsatser. Projekten startades genom sju samordningsförbund i Stockholms län. Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på […]

Webbinarium om Välfärdsguiden

Varmt välkommen till två länsgemensamma webbinarium om hur det digitala verktyget fungerar och hur du hittar insatser. Under båda tillfällena får du träffa Välfärdsguidens redaktion och personer som använder Välfärdsguiden i sitt arbete. Kom och lyssna hur du kan ha nytta av guiden. Hur kan Välfärdsguiden bli ett komplement i ditt arbete? Datum: 24 april, […]

Egenmakt och inkludering

Lumena Conecto (länk) har åtagits sig det viktiga arbetet att öka våra deltagares inflytande och egenmakt. Vi har tagit med oss erfarenheter från tidigare insatser som arbetat med samma målgrupp. Utöver handledarnas arbete med att få deltagarna att äga sin livsplanering i sin väg till arbete och studier så ämnar Lumena Conecto även öppna dörrarna […]

Debatt om uppföljningssystem för samordningsförbunden

Åsa Eriksson (S) från riksdagens socialförsäkringsutskott förde tisdagen den 30 januari en interpellationsdebatt med Anna Tenje (M), socialförsäkringsminister på temat ”Uppföljningssystem för individer som deltar i Finsam-finansierade insatser”. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) driver aktivt frågan i dialogen med företrädare för riksdagen och regeringen samt i dialog med Nationella rådet. Se debatten HÄR

Rasism i arbetslivet – ett kunskapsseminarium med Kitimbwa Sabuni

I onsdags höll projektet Conecto ett kunskapsseminarium med Kitimbwa Sabuni som gav en överblick i vilka lagar och regler som gäller inom arbetslivet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med speciellt fokus på etnisk tillhörighet. Kitimbwa gav även praktisk vägledning i hur metoderna aktiva åtgärder och det rättighetsbaserade arbetssättet ska prägla […]

God Jul från Lumena och Conectos projektägare!

Precis innan jul går vi ut med projektens första nyhetsbrev. Det har varit ett fartfyllt första halvår i Lumena och Conecto. De sju delprojekten har alla kommit i gång med sitt viktiga arbete att ge personer stöd till arbete och studier genom arbete i metoderna Supported Employment, Supported Education och Case management. Parallellt med det […]

Lumena och Conecto på plats i Malmö

Projekten på plats i Malmö för konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Här lyfts diskriminerande strukturer som råder på svensk arbetsmarknad och vi lyssnar på dem som vet vad som gör skillnad och vad som faktiskt ökar inkluderingen. Otroligt bra jobbat alla medverkande och tillsammans banar vi vägen för ett mer jämställt och jämlikt […]

Lumena omnämns i pressen

Lumena Roslagen

Vi kan med stolthet berätta att Lumena gör skillnad. I en artikel i Dagens Nyheter omnämns ett av våra sju delprojekt – Lumena Roslagen. Delprojektet vänder sig till personer som bland annat bor i Norrtälje kommun och behöver sammansatt stöd för att nå arbete eller studier. I Norrtälje kommun har en hög andel invånare någon […]

Konferens om innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv – kom och var med!

Lumena och Conecto medverkar vid en konferens om innovativa   lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Många intressanta talare deltar, bland annat Nicholas Lunabba som är författare till boken ”Blir du ledsen om jag dör”.  Konferensen är gratis och går av stapeln i Malmö den 23 november – kom och var med! Konferensen arrangeras av Mötesplats för […]

Skip to content