Jobbskuggning på MIA Vidares PSG möte

Jag möttes av en lättsam, trevlig stämning när jag var med på MIA Vidares projektsamordningsmöte, där jag jobbskuggade Annica Falk som är projektchef. Som incheckning gick vi varvet runt och berättade om normspaningar vi gjort. Normspaning innebär att träna på att se och känna igen diskriminering vilket är första steget till ökad likabehandling. Täcker kartläggningsmaterialet […]

Bilder från slutkonferens om projekt Samrehab

Luftballong

Den 29 april höll vi en slutkonferens om projekt Samrehab. Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och resultat och samtidigt bjuda in till en bred dialog. 98 personer deltog aktivt och tog del av presentationer om hur vi inom ramarna för projektet har arbetat för att ge förutsättningar till nytt arbetssätt och mer […]

Välkommen till seminarium om projekt Samrehab

Under drygt två år har vi inom ramarna för projekt Samrehab arbetat för att ge förutsättningar till ett nytt arbetssätt och en mer samordnad planering för att personer som är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför uppbär ekonomiskt bistånd ska få större chans till stöd och insatser som leder till arbete, studier och egen […]

Unga med samsjuklighet ger sin syn på det stöd som ges

Insatser

Vi har intervjuat unga med erfarenhet av myndigheterna. De har olika diagnoser i kombination med risk-, eller missbruk, så kallad samsjuklighet. När de delar med sig av sina berättelser blir det tydligt att de alltför ofta bollas runt i systemen. Det måste vi förändra. Kom och lyssna på en viktig rapport som Verdandi Brukarkraft har […]

Missa inte Sara

Samordningsforbundet Östra södertorn Sara

Alla ska ha makt att forma sina liv och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet. Nu fångar vi deltagarnas röster för att forma framtidens verksamhet. ”Spaning 2022” är arbetsnamnet på två viktiga förstudier som ska definiera framtidens målgrupper och behov av insatser. Vill du vara med och bidra? Kontakta Sara. – Bidrar vi med […]

Välkommen till intensivåret

Den 15 april är det dags för intensivåret. I högt tempo ska nyanlända kvinnor och män få stöd i syfte att börja arbeta. Vi på Samordningsförbundet ser fram emot det effektiva och berikande samverkansarbete som väntar. Deltagare inom etableringsprogrammet ska genom kraftsamlingen få en intensiv start på sin väg mot arbetsmarknaden. Fokus ligger på språk, […]

Insatskatalogen

Din vägvisare i välfärden I Sverige har vi tillgång till mycket stöd, men ibland kan det vara svårt att hitta rätt bland dom insatser och tjänster som finns. Det är just därför man har tagit fram Insatskatalogen, där tusentals insatser och tjänster finns samlade. Där kan du på ett smidigt sätt söka fram de tjänster […]

Ella är på spaning efter 2022

”Det som är revolutionerande i samordningsförbundet är enkelt. Det handlar om att se och höra och att lita på varandra. Myndighetsvärlden har varit pressad. Nu är det som att man vill rädda dem från personer som behöver dem, säger Ella Hillström, vår nya medarbetare med uppdrag att göra två förstudier. Förstudierna har beviljats av ESF […]

Välkommen på kunskapsseminarium med MIA Vidare

”Deltagare bollas runt” MIA Vidare täpper till glappet genom att se till att myndigheterna pratar med varandra. Nu står det klart att MIA kommer att göra verklig skillnad för människor som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Redan den 12 mars kan du få ta del av framgångskriterierna under ett inspirerande kunskapsseminarium. Kom och […]

”Det ska inte vara en kamp att samverka”

Ajda Asgari brinner för att bekämpa orättvisor och har en passion för musik. Från svensk punk till Franska Trion. I rollen som ny ordförande i samordningsförbundets Östra Södertörn vill hon vara en stabil ledare. ”Jag hoppas kunna göra styrelsearbetet roligt och relevant” säger hon. ”När jag var liten tyckte jag att världen var orättvis. Jag […]