Kunskapsseminarium om covidrelaterad psykisk ohälsa

Den 4 juni bjuder Samordningsförbundet Östra Södertörn in till ett seminarium med temat ”covidrelaterad psykisk ohälsa”. Johan Åhlen från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin diskuterar frågor om hur vårdkonsumtionen relaterat till psykisk ohälsa påverkats under pandemin och hur covid har drabbat personer med psykisk ohälsa. Tove Lundin, Ambassadör Hjärnkoll kommer att prata om hur en […]

Förbundschefen deltar i samhällssamtal

Vår förbundschef Anna Lexelius har de senaste veckorna deltagit i viktiga samhällssamtal och seminarier. De finns nu på video så varmt välkomna att kolla! Den 20 maj arrangerade Forte ett seminarium om tillgängligt arbetsliv, sändningen går att se här: Webbinarium: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning – Forte. Det går också […]

Samordning gör samhället starkare

Allt startade med en hälsning från socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi. Han lyfte vikten av ett samhälle där systemen i  vår offentliga förvaltning skapar inkludering och samarbete. ”Samordningsförbunden bidrar till att öka normmedvetenheten och jämställdheten. Ni skapar trygghet vid människors inträde i arbetslivet. Det kräver samarbete”. Ardalan lyfte fram att samordningsförbundens arbete gör det svenska samhället starkare. […]

Jobbskuggning på MIA Vidares PSG möte

Jag möttes av en lättsam, trevlig stämning när jag var med på MIA Vidares projektsamordningsmöte, där jag jobbskuggade Annica Falk som är projektchef. Som incheckning gick vi varvet runt och berättade om normspaningar vi gjort. Normspaning innebär att träna på att se och känna igen diskriminering vilket är första steget till ökad likabehandling. Täcker kartläggningsmaterialet […]

Bilder från slutkonferens om projekt Samrehab

Luftballong

Den 29 april höll vi en slutkonferens om projekt Samrehab. Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och resultat och samtidigt bjuda in till en bred dialog. 98 personer deltog aktivt och tog del av presentationer om hur vi inom ramarna för projektet har arbetat för att ge förutsättningar till nytt arbetssätt och mer […]

Välkommen till seminarium om projekt Samrehab

Under drygt två år har vi inom ramarna för projekt Samrehab arbetat för att ge förutsättningar till ett nytt arbetssätt och en mer samordnad planering för att personer som är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför uppbär ekonomiskt bistånd ska få större chans till stöd och insatser som leder till arbete, studier och egen […]

Unga med samsjuklighet ger sin syn på det stöd som ges

Insatser

Vi har intervjuat unga med erfarenhet av myndigheterna. De har olika diagnoser i kombination med risk-, eller missbruk, så kallad samsjuklighet. När de delar med sig av sina berättelser blir det tydligt att de alltför ofta bollas runt i systemen. Det måste vi förändra. Kom och lyssna på en viktig rapport som Verdandi Brukarkraft har […]

Missa inte Sara

Samordningsforbundet Östra södertorn Sara

Alla ska ha makt att forma sina liv och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet. Nu fångar vi deltagarnas röster för att forma framtidens verksamhet. ”Spaning 2022” är arbetsnamnet på två viktiga förstudier som ska definiera framtidens målgrupper och behov av insatser. Vill du vara med och bidra? Kontakta Sara. – Bidrar vi med […]

Välkommen till intensivåret

Den 15 april är det dags för intensivåret. I högt tempo ska nyanlända kvinnor och män få stöd i syfte att börja arbeta. Vi på Samordningsförbundet ser fram emot det effektiva och berikande samverkansarbete som väntar. Deltagare inom etableringsprogrammet ska genom kraftsamlingen få en intensiv start på sin väg mot arbetsmarknaden. Fokus ligger på språk, […]

Insatskatalogen

Din vägvisare i välfärden I Sverige har vi tillgång till mycket stöd, men ibland kan det vara svårt att hitta rätt bland dom insatser och tjänster som finns. Det är just därför man har tagit fram Insatskatalogen, där tusentals insatser och tjänster finns samlade. Där kan du på ett smidigt sätt söka fram de tjänster […]