Ungdomsinsatser

Vi stöttar unga personer som har svårt att hitta ett arbete

I Haninge, Tyresö och Nynäshamn finns det team som har insatser för unga mellan 16 och 24 år.
Insatserna vänder sig till unga som behöver ett samordnat stöd för att kunna påbörja studier eller börja jobba.

Insatserna anpassas efter deltagarens behov och önskemål. Allt beror på vad som kan leda till arbete eller studier.
Det kan vara stödsamtal, studie- och yrkesvägledning, praktikplats, arbetsträning och utbildningar.
Följ länkarna för at komma till de olika teamen.

Haninge: http://www.ungdomsteamet.se/
Karolina Boström
Karolina.bostrom@haninge.se
08-60 67 655

Tyresö: http://www.ungityreso.se/
Leonard Kihlgren
leonard.kihlgren@tyreso.se
08-57 82 7219

Nynäshamn: http://www.unginynas.se/
Malin Wallmark
malin.wallmark@nynashamn.se
076-12 58 753