samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Lumena och Conecto


”Från ett läge till ett annat”

Kalendarium utbildningar

Lumena och Conecto är två ESF-finansierade projekt som drivs av sju samordningsförbund i Stockholms Län. Projekten kombinerar individuellt stöd till medborgare och kompetensutveckling riktad till de som kan lösa arbetsmarknadens utmaningar.

Lumena

På svensk arbetsmarknad har vi ojämlika möjligheter att kunna få och behålla ett arbete. Bland dem som har svårast att behålla ett arbete räknas personer med kort utbildning, personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan samt äldre och utrikesfödda.

Lumena vänder sig till personer som är folkbordförda i kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn och som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Avsikten är att bidra till minskad arbetslöshet och sjukfrånvaro hos samordningsförbundens målgrupper och att bidra till att fler börjar arbeta och studera. Genom att kombinera kompetenshöjande insatser med personcentrerat stöd ska vi bidra till minskad diskriminering inom arbetslivsinriktad rehabilitering och på arbetsmarknaden.

Projektet erbjuder parallella samordnade insatser.

Projekttid: 2023-03-31- -2026-03-31

Antal deltagare: 2000 varav 1000 kvinnor och 1000 män

 

Kontakt: 

Maria Reed, projektledare Lumena
Telefon: 070-3442060
Maria.reed@haninge.se

Till projektets hemsida: www.lumenaconecto.se

Conecto

Det finns ett behov av kunskapssatsningar inom offentlig sektor för att bidra till utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden, ett av dem handlar om att förändra attityder och förhållningssätt för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden och främja inkludering. Kunskap om varandras uppdrag och professioner är en framgångsfaktor för samverkan.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar. Projektet fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Projektet erbjuder kunskapshöjande insatser för anställda hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och inom hälso- och sjukvården. Vi riktar oss till medarbetare och chefer som är direkt berörda och engagerade i arbetet som finansieras av samordningsförbunden, men även till personer som arbetar i linjeverksamheten hos förbundens medlemmar.

Conecto är en gemensam kunskaps- och kompetenssatsning som sträcker sig över organisations- och myndighetsgränser i samverkan mellan samordningsförbunden i Stockholms län i syfte att olika aktörer tillsammans engagerar sig för en förändring.

Projekttid: 2023-12-31 – 2024-12-31

Conecto: 1000 deltagare 600 kvinnor 400 män

 

Kontakt:

Stefan Cepeda, projektledare Conecto
stefan.cepedagajardo@haninge.se
Telefon: 073-0912972

Till projektets hemsida: www.lumenaconecto.se

Hur kommer jag med i Lumena?

Du kan anmäla dig själv till projektet.
Våra stödsökande får ofta hjälp att söka till Lumena via Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen eller från vården.

För aktörer och myndigheter

Här hittar du som vill samverka med Haninge kommuns Arbetsmarknadscenter kring en individ mer information om hur du gör det.

Skip to content