samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ny projektledare för Lumena ”Vem kan säga nej till vetenskap?”

Soraya Karlsson är smålänning med rötter i Chile. Hon ha arbetat på Arbetsförmedlingen  sedan 2009, bland annat i roller som utredare, projektledare och kvalificerad handläggare. ”Det har varit givande att få vara med och påverka och att arbeta med nationella uppdrag”, säger hon.

Nu tar Soraya med sig erfarenheter av arbetsmarknadsfrågor och samverkan till arbetet som projektledare för Lumena Östra Södertörn. Sorayas kunskap är hämtad från de olika rollerna på Arbetsförmedlingen, från mammarollen till fyra barn och från ett aktivt engagemang i civilsamhället.

”Jag har integration och diskrimineringsfrågor som yrkesmässigt fokus och fritidsintresse. Privat stöttar jag människor där det behövs, på arbetet är det ett självklart perspektiv varje dag. Jag fick tips av en kollega att söka det här jobbet. ”Det här är ju du Soraya”, sa hon. Och så känns det verkligen. Jag brinner för att var en del av processen som stöttar människor hela vägen till arbete eller studier. Min styrka ligger i samverkansarbetet.”

Soraya menar att vi ofta pratar om samverkan när vi syftar på det som sker mellan myndigheter och sällan om den samverkan som sker mellan medborgarna och myndigheterna.

”Mitt hjärta klappar för många samhällsfrågor, men det är framförallt för människor som av olika anledningar hamnar i utanförskap som mitt hjärta klappar lite extra för. Det kan vara vem som helst. Vem som helst kan, någon gång i livet drabbas. Även de som är inne kan snabbt hamna utanför på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra orsaker.”

Soraya har erfarit att det krävs en stark, frisk och handlingskraftig människa för att navigera i systemen. Därför såg hon potentialen i Lumena och Conecto.

”Kan jag stötta en enda person att börja arbeta eller studera är jag nöjd. Nu får jag stötta många. Dessutom lockade det mig att vi även siktar på en strukturell förändring och en permanent lösning som gynnar människor. Jag är bra på att testa, tillämpa, implementera, klura och lösa uppgifter. Även när det blir svårt är jag bra på att hitta lösningar och underlätta för andra. Jag är envis och driver igenom allt”

 Lumena Östra Södertörn har redan medarbetare i gång i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

”Nu ägnar jag mig åt att lära känna dem och få grepp om projektet. Det gäller att vara lyhörd inför kommunernas behov. När projektet är i mål önskar jag att vi nått målen, att vi hittat strategier som kan användas i ordinarie verksamhet. Det är spännande med kopplingen till lärosätena.  Jag hoppas vårt arbete ger en vetenskaplig grund som når beslutsfattare. För vem kan säga nej till vetenskap?

Skip to content