samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nästan hundra procent nöjda deltagare i MIA Östra Södertörn

Tre veckor före jul landade resultaten från indikatorundersökningen 2021 för MIA Östra Södertörn på våra bord. Extra fin läsning, eftersom hela 94 procent av deltagarna upplever att stödet de fått har varit till stor nytta.  Indikatorundersökningen genomförs varje år och resultatet används som en del i uppföljningen av projektet. Deltagare, medarbetare i insatserna, remittenter och representanter i styrgruppen besvarar en mängd frågor.

Deltagarna har överlag svarat mycket positivt. Precis som förra året upplever en klar majoritet att stödet får ta den tid som behövs. En fråga som var ny för den här mätperioden var om deltagaren upplever att den insatsen de fått stödjer dem i kontakter med myndigheterna och vården. Nära 90 procent svarade positivt. I fritextsvaren blir det tydligt att deltagarna upplever att de fått stöd kring myndighetskontakter och att de betraktar det som en av de viktigaste delarna i stödet de får.

Delaktighet och inflytande i sin planering är något deltagarna i MIA Vidare Östra Södertörn verkligen upplever. Vid avslut har samtliga svarat att de har fått vara med och bestämma över vilket stöd de har fått.

Extra glada är vi för att medarbetarna som arbetar i insatserna har svarat mer positivt än i förra årets mätning. Majoriteten upplever att stödet får ta den tid som behövs. Samtliga har svarat att ”det ofta”, ”för det mesta” eller ”alltid” finns en tillräcklig planering för deltagarna för vad som ska hända när de avslutar MIA.

Nytt för i år är att respondentgruppen remittenter inkluderats. Handläggare som anvisat deltagare har fått frågor kring hur de upplever samarbetet med projektet, hur de upplever sin roll som remittent eller uppföljare av deltagare. Samtliga upplever att medarbetarna de samverkar med i insatserna lyssnar på dem. De upplever också att insatsmedarbetarna ”ofta”, ”för det mesta” eller ”alltid” vet vad de som handläggare kan tillföra.

Skip to content