samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Politisk debatt om Finsams framtid pågår!

I slutet av mars gick socialförsäkringsminister Anna Tenje ut med information om att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar
i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regeringsuppdraget ska göras i samråd med SKR, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samt i dialog med samordningsförbunden och NNS. Försäkringskassan har gett NNS och förbunden möjligheten att komma med sina inspel, myndigheten önskar dessa svar senast den 19 juli.

Anna Tenje och arbetsmarknadsminister skriver om detta i en debattartikel i Altinget. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har svarat i en kort replik: Läs här.

Tisdagen den 21 maj hölls en ny interpellationsdebatt i Riksdagen på tema Finsam. Frågor som lyftes var bland annat möjlighet till extern finansiering via Europeiska socialfonden, fortsatt behov av ett fungerande system för uppföljning och utvärdering. Ta del av den bitvis hetsiga debatten Här.

Skip to content