samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ottilia Liljeberg, processledare med mod att förändra: ”Det är häftigt att bidra till inkludering”

”Jag kommer från privata näringslivet och har arbetat med chefsrekrytering, kompetensförsörjning och utveckling. När jag fick tips om det här jobbet kände jag att det var rätt. Det attraherade mig genom de högt ställda målen och att projekten vill göra en strukturell systemförändring”, säger Ottilia Liljeberg, den tredje processledaren som kliver in i Lumena och Conecto.

Tillsammans med Ted Srigley och Hanna Zaid är Ottilia spindeln i nätet för projektens genomförande.

”Antirasism och inkludering ligger mig varmt om hjärtat. Det finns så mycket kompetens i regionen och det är fantastiskt att det är ett så stort och regionalt projekt som ska beforskas.”

Visserligen ser allt fler företag och organisationer vikten av att förstå risker och möjligheter som finns i arbetet med inkludering och tillgänglighet för att uppnå mål ur ett affärsperspektiv. Men många saknar kunskapen som krävs för att gå från ord till handling. Kanske har de koll på Agenda2030, men känner att det är övermäktigt.

”Min erfarenhet från arbetet med chefsrekrytering är att företag ofta inte har en aning om vilka fördelar det är att arbeta inkluderande. Frågan vi ska ställa oss är hur vi kan matcha de företag som skriker efter kompetens och arbetskraft med de personer som vill ha jobb?”

Ottilia är van att diskutera frågor som inkludering och hållbarhet med chefer och ledare. Hon tycker det är viktigt att kunna ta svåra diskussioner och samtal. Budskapet är att vi finns här. Om företaget menar allvar med sina strategier hjälper vi till.

”Hittar vi retoriken har vi kommit långt. Det är så många människor som kan göra stor nytta när de väl hamnar på rätt plats. För att matchningen ska ske, gäller det att vara kreativ och hjälpa företagen att hitta lösningar. Stöttar vi personer till jobb behöver vi samtidigt stötta arbetsgivarna att ta emot personerna. Jag vågar ta jobbiga diskussioner och tror mig kunna sälja in projekten. Men jag är ödmjuk inför att det är svårt.

Vi måste utgå från att alla vill och kan göra gott, men att samhället har gjort att vissa inte passar in. Genom att ta diskussioner från arbetsgivarperspektiv kan jag bidra till ett mer normbrytande tankesätt”, säger Ottilia.

För att hitta kreativa lösningar gäller det att ifrågasätta normerna i alla led, inte minst när det gäller framtidens arbetsuppgifter. Vi måste dessutom få bort den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden.

”Måste du till exempel kunna svenska för att jobba med IT om alla andra talar engelska? Går det bra att sköta fler arbetsuppgifter digitalt? Vi måste vara innovativa och stötta företag att arbeta inkluderande. Många företag skulle vinna mycket och göra skillnad för människor som behöver det”

Om Ottilia får drömma om framtiden är arbetet inte slut när projekten går i mål.

”Vi har startat med tydliga mål, men drömmen är en fortsättning och att forskarna som följer vårt projekt hjälper oss att nå högre makthavare så att det vi ser fungerar blir permanenta lösningar.”

Skip to content