samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ett lyckligt slut för SamMA

Det är alltid tufft när projekt tar slut. Man vet att det som potentiellt har något bra kanske försvinner. Men när SamMA går i mål efter dryga två år är det snarare en början på något nytt och större. Kanske var det för att lyssna in framtidens lösningar som salongen var fullsatt med representanter från våra tre kommuner, medlemmar, samarbetspartners och andra samordningsförbund.

SamMA har vänt sig till personer mellan 16 och 35 år med funktionsnedsättning och ett stort stödbehov, men som önskar ett arbetsinriktat stöd. I våra tre kommuner Tyresö, Haninge och Nynäshamn har stödet getts i form av multikompetenta team med stöd av Case manager, Supported Employment-handledare och arbetsterapeut eller hälsopedagog.

”Vi har länge sett att många i den här målgruppen inte har fått del av ett arbetsinriktat stöd. Det ville vi förändra genom SamMA. Under projekttiden har vi sett att ger vi bara rätt förutsättningar så kan många arbeta eller studera.

Det ska vara enkelt för deltagare att få del av stödet. Därför har vi behövt utveckla nya rutiner med samverkansparterna. Genom de nya rutinerna kommer målgruppen fångas upp snabbare och vi kommer också se fler övergångar mot arbete eller studier. Kommunerna kommer fortsätta ge stöd till SamMAs målgrupp även efter projektet avslutas. Det är en stor framgång”, säger Margareta Nylander, projektledare för SamMA i sitt inledningstal.

 

Viktig överenskommelse

SamMA har identifierat hinder, tillsatt arbetsgrupper och utvecklat arbetsinriktade rutiner för personer på daglig verksamhet. Nu finns dessa rutiner i en överenskommelse mellan Försäkringskassan och kommunerna.

En samverkansöverenskommelse har också utvecklats tillsammans med Arbetsförmedlingen och gymnasiesärskolan. Syftet har varit att fler elever och lärare ska se arbete eller fortsatta studier som ett möjligt alternativ efter skolan. För att det ska ske behöver skolan ha ett tydligt arbetsfokus, och Arbetsförmedlingen behöver kopplas på tidigt så att övergången blir smidig.

Fler insatser samtidigt. Tydligt arbetsfokus.

 Projektet har haft ett tydligt fokus mot arbete eller studier. Samtidigt har deltagare kunnat få stöd kring andra livsområden t ex sömn, struktur i vardagen eller kontakter med myndigheter. Arbetet i multikompetenta team har fungerat mycket bra.

”Vi kan köra fast, då finns alltid kollegor nära. Fördelarna är att man kan växeldra med deltagare, det blir mindre sårbart, tillgängligheten är hög. Dessutom är det lättare att anpassa efter deltagarens behov av stöd, samtidigt som vi lär oss av varandra. I de multikompetenta teamen är du aldrig ensam, du har alltid en kollega”, berättar Anya Lindqvist, arbetsterapeut från Tyresö kommun.

Projektets arbetsförmedlare, Malin Du Rietz Langnes, har haft en mycket viktig funktion. Genom Malin har tillgängligheten till myndigheten varit mycket hög, och snabba beslut om insatser som t ex arbetsträning, praktik eller lönebidrag har kunnat fattas. För deltagarna har det inneburit en röd tråd i kontakterna och att besluten som tagits har kommunicerats på ett lättförståeligt sätt.

SamMa har bidragit till Europas konkurrenskraft.

Europeiska socialfondens representant på plats, Peter Carlsson, höll ett personligt och engagerande anförande kring uppdraget som är att bidra till att personer som har det svårt på arbetsmarknaden ska få del av EUs socialfondsmedel.

”Det är inte brist på stöd, även om alla gör som de ska blir det ändå inte rätt, då blir det något som är konstigt. SamMA är ett gott exempel på hur det skulle kunna fungera. Projektet har kostat 26 miljoner. På samhällsnivå är det en besparing. Kostnad nu, besparing sedan. ”

Han menade att det visst finns en kostnad, men refererade till Ingvar Nilsson, forskaren som räknat ut att varje individ som inte kommer in i samhället kostar 15 till 16 miljoner. I SamMA har 41 personer börjat arbeta och 51 börjat studera.

Och visst finns det mycket som behöver omprövas. Inte minst det som Försäkringskassans samordnare Mattias Holmström sa under den avslutande paneldebatten.

”Unga med aktivitetsersättning ska lämna Försäkringskassan så fort det går, men det är motsägelsefullt. Först måste de kämpa för att visa sig vara sjuka, sedan ska Försäkringskassan börja bevisa att deltagaren är frisk”

Skip to content