samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

”Alla ska ha en plats i samhället”, säger Hanna Zaid ny processledare

”En kvinna sa till mig: Nu äger jag mitt eget liv. De orden bär jag med mig, för det är vad jag arbetar för. Att människor ska känna sig delaktiga. Idag faller många mellan stolarna. De lämnas bakom i det snabba samhälle vi lever. Nu ska vi se till att alla kommer med”, säger Hanna Zaid, som börjat som processledare i Lumena och Conecto. Tillsammans med Ted Srigley och Ottilia Liljeberg ska hon stötta de sju delprojekten att nå sina mål.

Hanna är trebarnsmamma, bor i Nacka och brinner för samverkan och integration. Sedan tjugo år tillbaka är hon engagerad i civilsamhället, där hon hämtat en djupare insikt om vad man kan och bör åstadkomma inom familjefrågor och arbetsmarknad.

”Jag brinner för att se människan som helhet och vet hur viktigt det är med samverkan för att det ska vara möjligt. Om vi inte ser vikten av att alla delar är i balans når vi inga resultat”.

Hanna lyfter möjligheterna som våra unika projekt ger genom att de arbetar på två nivåer. I hennes roll ingår att stötta delprojektledarna samt att arbeta med kompetensutvecklingsinsatser.

”Satsar vi inte på kompetensutveckling för medarbetare som möter personerna sker förändringen långsamt. Utbildning är en form av personalvård. Nu skapar vi en gemensam plattform där alla får en likvärdig och enhetlig kompetensnivå, som dessutom är anpassad efter lokala behov.”

Hanna kommer senast från Etableringscentrum i Stockholm stad som föregicks av ESF projektet Hållbar etablering. Dit sökte hon sig från Arbetsförmedlingen, men innan dess, 2016 då många kom hit från Syrien jobbade hon på Röda Korsets center för torterade flyktingar, där hon fick viktig erfarenhet.

”Jag träffade personer från forna Jugoslavien men även nyanlända med olika nationaliteter. De gick på traumabehandling och hade ofta varit i kontakt med sjukvården, socialpsykiatrin, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och flera andra. De hade haft olika planeringar och insatser, som inte sällan krockade. De var vilsna och visste inte vilken plan de skulle följa. Ofta förstod de inte vad de många människorna gjorde i deras liv. ”Vad gör de här?”

Hanna arbetade med att samordna insatserna och bidrog till att de fick en gemensam planering för att kunnna gå vidare mot arbetsträning, arbete eller studier.

”Jag tittade på vad varje instans kunde bidra med, snarare än vad varje instans kräver av deltagaren. Jag insåg att det viktigaste är att människor känner sig delaktiga, att de kan driva sitt eget ärende, känna självrespekt och vara styrande i sina liv. Det som lockade mig till Lumena och Conecto var det holistiska tänkandet, att vi sätter människan i centrum. Istället för att personer går vilse mellan olika aktörer, kan vi lotsa och stötta dem mot arbete eller studier.”

Hon konstaterar att det finns luckor att fylla på området, men också att det finns många som kan kroka arm, stötta och skapa lösningar. Hanna ser att det finns utrymme för kreativitet och helhetstänk och tycker det är det ultimata sättet att samarbeta.

”Mina styrkor är att vara nyfiken och lyhörd. Jag håller helhetsperspektivet levande och tänker ständigt på hur viktigt det är att varje personer är motiverad. Jag gläds över att se människor växa och är bra på att fira de små stegen. Jag vet att de kan vara stora steg för någon.”

Hanna hoppas att projekten ska bidra till nya sätt att tänka, till mer öppna myndigheter, där utrymmet för samverkan och samarbete ökat, och att ett individanpassat arbetssätt med smarta metoder är en del av vardagen.

”På vår slutkonferens vill jag höra deltagare som berättar om sin resa och genom det bidra till att andra inspireras. Att deras resa ger oss lärdomar och vidgar våra perspektiv.

Skip to content