samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

SATSA

SATSA förstärker stödet i skolan

SATSA-projektet är nu i full gång och samtliga SEd-coacher är på plats. Projektet ska underlätta övergångarna mellan skola och arbetsliv och få fler elever att påbörja och avsluta en gymnasieutbildning. Målgruppen är elever boende i någon av våra tre kommuner som befinner sig i övergången från årskurs 9 eller som går i gymnasieskolan och har en problematisk skolnärvaro. Samverkande parter är kommunerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Region Stockholm/WeMind psykiatrin och Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att utveckla ett stöd i studier via Supported Education som går att implementera i den ordinarie skolmiljön. Projektet pågår mellan september 2023 och maj 2026.

Projektet består av fyra insatser

1-Stöd i studier

Genom metoden Supported Education kommer små coachteam bestående av studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut, tillsammans med kuratorer från WeMind psykiatrin, att ge stöd till 300 elever (100 elever per kommun) under en treårs-period. Ingången till projektet sker via skolornas elevhälsa.

2- Arbetslivsinriktade insatser

Från och med vårterminen 2024 kommer gymnasieskolorna att erbjudas olika insatser som ökar elevernas kunskap om arbetslivet.

3- Kompetensutvecklingsinsatser

Projektmedarbetare, övrig skolpersonal som möter målgruppen samt ledningsfunktioner/chefer kommer löpande att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser. Det kan handla om kunskap om metoden Supported Education samt om målgruppens behov och förutsättningar för att lyckas i skolan.

4- Utveckla samverkan
Vi tar fram en samverkansstruktur som leder till tydliga övergångar mellan skola och arbetsliv. Visionen är att ingen elev ska sakna stöd i övergången mot ett hållbart arbetsliv.

Projektmedarbetare

1.    Sju stycken coacher (studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut och kurator)
2.    En arbetsförmedlare
3.    Medfinansierad ordinarie personal (SYV, elevhälsa, KAA)
4.    Projektstöd (projektledare, metodutvecklare/processtöd, ekonom och administratör)

Finansiering

Samordningsförbundet Östra Södertörn har fått 25 miljoner kronor i bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) inom området ”Underlätta inträde på arbetsmarknaden – Stockholmsregionen”. ESF står för 54 procent av kostnaderna medan Samordningsförbundet och kommunerna medfinansierar 46 procent genom bland annat ordinarie personal som deltar i projektet.

Kontaktperson

Margareta Nylander
Projektledare SATSA
Tel. 08 – 606 92 53

Nyhetsbrev

Vill du ta del av SATSAS kommande nyhetsbrev?

Skip to content