Resursrådet

RESURS
RÅDET

Styrkan med Samordningsförbund är att vi tillsammans med våra parter tar fram personligt anpassade lösningar. När myndigheterna samlar sig kring varje deltagare kan vi göra skillnad. Ofta blir det ett livsavgörande för människor som kanske inte arbetat på många år.

I Resursrådet samlas flera kompetenser för att gå igenom deltagarnas möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. När alla parter är representerade går det att få gemensam överblick över myndigheternas ordinarie insatser. Resursrådet arbetar i en väl beprövad process för att identifiera var deltagaren behöver stöd och hur det bäst kan ges.

Resursrådet Haninge

Henrik Hofling är verksamhetsledare för Resursrådet Haninge. Tel. 010-487 60 63.
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och arbetsmarknad, en sjukgymnast från Handens rehab samt en konsultpsykolog.

Mötestider:
Jämna veckor i kommunhuset och ojämna veckor hos Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Tisdagar 09.00-12.00.

Resursrådet Nynäshamn

Maria Kinhamer är verksamhetsledare för Resursrådet Nynäshamn.
Tel. 08-606 76 56 .
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst och Arbets- och utvecklingscentrum, samt en vårdrepresentant.

Mötestider:
Nynäshamns kommunhus. Handläggare kan komma för konsultation alla Torsdagar kl 09.00-12.00.

Resursrådet Tyresö

Lotta Palmebrink är verksamhetsledare för Resursrådet Tyresö. Tel. 08-578 291 46.
Samverkansteam: Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialtjänst samt CAI (Centrum för Arbete o Integration), kurator/Rehabkoordinator från Tyresö husläkarmottagning och kurator från WeMind psykiatri.

Mötestider:
CAI i kommunhuset.
Torsdagar kl 9.00-11.30.