Resursrådet

RESURS
RÅDET

Styrkan med Samordningsförbund är att vi tillsammans med våra parter kan samlas kring våra målgrupper och göra skillnad.

Resursrådet är ett myndighetsgemensamt team och finns till för personer som har behov av ett samordnat stöd. I Resursrådet finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och representanter från hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. 

När alla parter är representerade och samlade tillsammans kan handläggare och deltagare få en gemensam överblick över ordinarie insatser hos respektive part samt identifiera vad deltagaren kan behöva för stöd eller insats och hur det bäst kan ges genom samordning mellan parterna.