MIA Östra Södertörn

MIA
VIDARE
ÖS

Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, öppnar MIA Vidare dörrar mot arbetsmarknaden. MIA Vidare ÖS är ett av åtta delprojekt. Vi vänder oss till personer som bor Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Fram till september 2022 ska vi erbjuda 330 deltagare personligt stöd grundat på deras livssituation. Vi tar fram förslag på vad deltagaren kan göra för att närma sig arbetsmarknaden.

Målgrupp

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet ÖS prioriterade målgrupp är unga personer mellan 16 och 29 år med aktivitetsstöd. Det speglas i MIA Vidare ÖS, som har en låg medelålder på deltagarna.

Metoder och arbetssätt:

Vi kombinerar de två metoderna som varit framgångsrika i MIA-projektet: Case management, CM och Supported Employment, SE.

Genomförande

Vi kombinerar metoder som varit framgångsrika i MIA-projektet: Case management, CM, Supported employment, SE och stöd av KBT-konsulent och kognitiv beteendeterapi. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser.

Hur kommer man med i MIA Vidare?

Du som handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Landstinget gör en anvisning för deltagaren. Deltagaren kan även göra en egenanmälan. När anmälan kommit in tar Resursråden hand om den. De ska sedan rekommendera den insats som bäst passar deltagaren.

Resursrådet

Resursråden är ett forum för parterna att göra en genomlysning av alla ärenden. Tillsammans ger de sedan en rekommendation om vilken eller vilka av insatserna i MIA projektet som kan vara lämpliga för deltagaren.

Metoder och arbetssätt:

Arbetsträning/arbetsprövning

Deltagaren deltar från sina förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats

Case management

Deltagaren får en individuell case manager, en coach som ger stöd i rehabiliteringen. Metoden innebär att de tillsammans hittar  individuella lösningar som leder till en ny vardag. Deltagaren får hjälp med kontakter inom kommunen, Försäkringskassan och andra myndigheter.

Samtal med KBT-konsulent

Deltagaren får stöd av en konsulent som arbetar med kognitiv beteendeterapi och att bygga sina nätverk.

SE-handledare

Stöd av en supported employment-handledare innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete, att studera eller att kombinera arbete och studier. Allt sker i enlighet med metoden Supported employment.

Kontaktpersoner

Samordningsforbundet Östra södertorn
Emmeli Söderholm

Projektledare MIA,
Biträdande förbundschef
tel. 08-606 93 09

Samordningsforbundet Östra södertorn Annica
Annica Falk

Projektchef MIA
tel. 08-606 91 76

Kerstin Larsson

Projektekonom MIA
tel. 08-606 91 57

Samordningsforbundet Östra södertorn Tomas
Tomas Heghammar

Ekonom
tel. 08-606 80 57