samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

MIA Östra Södertörn

MIA
VIDARE
ÖS

Mellan 2017 och 2022 var Samordningsförbundet Östra Södertörn projektägare för det länsgemensamma projektet MIA, som står för mobilisering inför arbete.

Samtidigt har MIA Östra Södertörn varit ett av åtta delprojekt i MIA. Inom ramen för det ESF-finansierade projektet har vi stöttat innevånare i våra tre kommuner Haninge, Tyresö och Nynäshamn mot arbete och studier.

Oavsett om behov av stöd berodde på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, öppnade MIA dörrar mot arbetsmarknaden. Fram till september 2022 erbjöd vi flera hundra deltagare personligt stöd grundat på deras livssituation.

En av framgångsfaktorerna var arbetet att införliva arbetssätt och metoder för att öka insikter om strukturella hinder inom jämstäldhet, jämlikhet och tillgänglighet.

Målgrupp

Vårt delprojekt riktade sig till de som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det berodde på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, var MIA till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Projektet vände sig till individer i åldern 18-64 år som hade behov av ett samordnat stöd.

Metoder och arbetssätt

Vi kombinerade metoder som varit framgångsrika i MIA-projektet: Case management (CM), Supported employment (SE) och stöd av KBT-konsulent. Vi erbjöd även arbetsträningsplatser på sociala företag. Deltagaren kunde ta del av en insats, eller flera insatser parallellt. En deltagare kunde också inleda med en insats och ta del av flera insatser under sin tid i MIA Vidare Östra Södertörn, allt skedde utifrån individens behov.

Case management Supported employment

Deltagaren får en individuell case manager, en coach som ger stöd i rehabiliteringen och kartlägger individens alla livsområden. Deltagaren kan få stöd och hjälp i kontakter med kommunen, myndigheter och med vården, de undersöker tillsammans vad som kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete.

Supported employment

Stöd av en supported employment-handledare innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete, att studera eller att kombinera arbete och studier. Insatsen innebär också samverkan med arbetsgivare och stöd på arbetsplatsen.

Samtal med KBT-konsulent

KBT-insatsen är en parallell insats vilket betyder att insatsen kan nyttjas av deltagare som redan har kontakt med en CM eller SE i projektet. Syftet med insatsen är att rusta deltagaren med nya psykologiska kunskaper och färdigheter som kan användas i jobbiga situationer som är kopplade till arbetssökande eller arbetsträning.

Arbetsträning/arbetsprövning

Deltagaren deltar utifrån sina förutsättningar på ett arbetsintegrerat socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats.

Resursrådet

Resursrådet är ett myndighetsgemensamt team och finns till för personer som har behov av ett samordnat stöd. I Resursrådet finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och representanter från hälso- och sjukvården inom Region Stockholm.

Kontaktpersoner

Samordningsforbundet Östra södertorn
Emmeli Söderholm

Projektledare MIA,
Biträdande förbundschef
tel. 08-606 93 09

Kerstin Larsson

Projektekonom MIA
tel. 08-606 91 57

Skip to content