MIA Östra Södertörn

MIA
VIDARE
ÖS

Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, öppnar MIA Vidare dörrar mot arbetsmarknaden. MIA Vidare ÖS är ett av åtta delprojekt. Vi vänder oss till personer som bor Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Fram till september 2022 ska vi erbjuda 330 deltagare personligt stöd grundat på deras livssituation. Vi tar fram förslag på vad deltagaren kan göra för att närma sig arbetsmarknaden.

Målgrupp

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Projektet vänder sig till individer i åldern 18-64 år som har behov av ett samordnat stöd.

Metoder och arbetssätt

Vi kombinerar metoder som varit framgångsrika i MIA-projektet: Case management (CM), Supported employment (SE) och stöd av KBT-konsulent. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser på sociala företag. Deltagaren kan ta del av en insats, eller flera insatser parallellt. En deltagare kan också inleda med en insats och ta del av flera insatser under sin tid i MIA Vidare Östra Södertörn, allt sker utifrån individens behov.

Case management Supported employment

Deltagaren får en individuell case manager, en coach som ger stöd i rehabiliteringen och kartlägger individens alla livsområden. Deltagaren kan få stöd och hjälp i kontakter med kommunen, myndigheter och med vården, de undersöker tillsammans vad som kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete.

Supported employment

Stöd av en supported employment-handledare innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete, att studera eller att kombinera arbete och studier. Insatsen innebär också samverkan med arbetsgivare och stöd på arbetsplatsen.

Samtal med KBT-konsulent

KBT-insatsen är en parallell insats vilket betyder att insatsen kan nyttjas av deltagare som redan har kontakt med en CM eller SE i projektet. Syftet med insatsen är att rusta deltagaren med nya psykologiska kunskaper och färdigheter som kan användas i jobbiga situationer som är kopplade till arbetssökande eller arbetsträning.

Arbetsträning/arbetsprövning

Deltagaren deltar utifrån sina förutsättningar på ett arbetsintegrerat socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats.

Hur kommer man med i MIA Vidare?

All remittering till MIA Vidare Östra Södertörn sker genom Resursrådet. Du som handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Regionen gör en anmälan för din deltagare och deltagaren kan också göra en egenanmälan. 
När anmälan kommit in tar Resursrådet hand om den, dom rekommenderar sedan den insats som bäst passar deltagaren.

Resursrådet

Resursrådet är ett myndighetsgemensamt team och finns till för personer som har behov av ett samordnat stöd. I Resursrådet finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och representanter från hälso- och sjukvården inom Region Stockholm.

Kontaktpersoner

Samordningsforbundet Östra södertorn
Emmeli Söderholm

Projektledare MIA,
Biträdande förbundschef
tel. 08-606 93 09

Samordningsforbundet Östra södertorn Annica
Annica Falk

Projektchef MIA
tel. 08-606 91 76

Kerstin Larsson

Projektekonom MIA
tel. 08-606 91 57

Samordningsforbundet Östra södertorn Tomas
Tomas Heghammar

Ekonom
tel. 08-606 80 57