samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Kunskapsseminarium om rasism på arbetsmarknaden

Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet
den 12 november. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildningen som deltagaren rekommenderas ha genomfört innan.

Innehåll
• Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden
• Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder?
• Reflektera över rasism i din yrkesroll
• Diskussion – Vad behöver organisationer för att bättre genomföra uppdraget?

Utbildare: Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och leder webbinariet. Han har mer än två decenniers erfarenhet av att utbilda om rasism i arbetslivet och är författare till ”Vit, svart eller brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som gavs ut av Länsstyrelsen i Stockholm 2019.

Innan webbinariet rekommenderas deltagaren ha genomfört den digitala grundutbildningen, längd 60 min: Rasism i arbetslivet-grundutbildning

Datum: 12/11
Tid: 8.30-11
Arrangörer: Samordningsförbundet Östra Södertörn tillsammans med länsstyrelsen Stockholm, inom ramen för regeringsuppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

Boka HÄR

 

Skip to content