samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Vi skriver under för demokratin. Gör det du också.

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Men Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen. Låt oss bidra till att det förblir så.

Här är valdeltagandet högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och tilliten mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför samhället, det finns alltför många som varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati.

När det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga finns det anledning till extra kraftsamling kring arbete som stärker demokratin. För oss på förbundet känns det därför självklart att skriva under den deklaration som Kommitén Demokratin 100 år tagit fram.

Syftet med deklarationen är att samla och engagera alla krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete, den är en del i kommitténs arbete att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

De som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.
De tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

 För oss känns det självklart och ligger i linje med våra perspektiv om jämställdhet, inkludering och icke diskriminering.

 Det här är principer som vi skriver under på varje dag, om och om igen. Gör det du också.

Aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser, akademin och företag som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige har välkomnats att skriva under.

https://vardemokrati.se/om-deklarationen/

Skip to content