samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Vi ger inte upp arbetet för våra målgrupper

Viruset drabbar hårt och ojämlikt. Våra målgrupper är i en utsatt situation och vi får inte tappa fokus. Samtidigt har vi som arbetar med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering en utmaning i att hålla koll på vår egen arbetsmiljö. Hur mår vi? Under hösten har vi blivit ännu bättre på att ta oss an samverkan via de digitala plattformar som står till buds, men allt annat då? Adventsfika med otvungna skratt och Netflixtips?

I  Akademikerförbundets medlemstidning läste jag för några veckor sedan artikeln ”Corona och distansarbete – himmel eller helvete”. Många distansarbetande tjänstepersoner vantrivs med att arbeta hemma under en längre period. Särskilt ogillas den sociala isoleringen. Vi vill småprata vid kaffeautomaten och få skämta med kollegerna.

Men, sen finns en annan grupp som blommar ut och som faktiskt trivs bättre framför skärmen vid sitt köksbord.

Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention, konstaterar i artikeln att vissa inte haft möjligheten att delta på sina egna villkor tidigare. Han om någon borde veta, för Attention är en intresseorganisation för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

”Det finns de som äntligen kan känna sig normala nu, som inte haft den möjligheten förut”, säger Eric i reportaget.

En av våra tidigare föreläsare är Lotta Borg Skoglund. Som överläkare på Smart psykiatri, och forskare vid Karolinska Institutet, träffar hon många patienter som mår sämre under pandemin.

”Att bli av med rutiner kan destabilisera alla, men det drabbar särskilt personer med NPF, både inom skola och i arbetslivet. Många berättar om ökade konflikter i hemmet. För personer som har svårt att hålla hälsosamma rutiner har det troligen blivit en ännu större utmaning under pandemin. Ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer ökar”, säger Lotta.

Allt det här tar jag med mig när vi tycks gå mot en tuff vinter där Coronakrisen fortsätter att påverka både arbetsmarknaden och vårt arbetsliv. Smittspridningen ökar runt om i Sverige och i världen. För att fortsätta få samverkan att fungera arbetar vi fortsatt med digitala lösningar på distans och för att vi ska vara våra allra bästa jag för de vi finns till för, så fortsätter vi med digitala fikaraster där vi varvar skoj och allvar.

Ta hand om er alla och en riktigt glad första advent!

Skip to content