samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Vi fortsätter regeringsuppdraget att motverka mäns våld mot kvinnor. Hurra!

Nu står det klart att vårt viktiga arbete mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld löper vidare under  2022. Vi börjar därmed året genom att sträcka lite extra på oss. NNS och samordningsförbundens arbete att tidigt upptäcka våld i nära relationer ger starkt avtryck inom olika verksamheter och hos centrala personer.

MIA Vidare stod för hälften.
Av de 1000 personer som, inom ramarna för regeringsuppdraget, har fått  sju frågor om våld, var hälften deltagare i MIA Vidare. Arbetssättet att ställa  sju frågor om våld har gjort oss, och samordningsförbunden mer kända.
Nu vet Länsstyrelser, regeringskansliet och delar av riksdagen att det finns något som heter Samordningsförbund som har en egen lagstiftning. De vet också mer om hur förbunden arbetar, enligt Anita Kruse, sakkunnig projektledare inom regeringsuppdraget hos Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

”När det första beslutet om våldsuppdraget togs av olika regeringspersoner 2019 fanns det ingen politiker runt det bordet som hade en susning om vad ett Samordningsförbund var eller hur de arbetade. Att vi fick detta uppdrag då berodde enbart på att ett kansliråd på regeringskansliet förstod vikten av att få med Samordningsförbunden i arbetet mot våld”, skriver Anita i ett mejl till oss.

Nu vet de mer.

Skip to content