samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Varmt välkommen till ett spridningsseminarium om SamMA-projektet

SamMA har möjliggjort hållbara vägar till arbete och studier för unga vuxna. Arbetet har skett i nära samverkan med gymnasiesärskolan, LSS, daglig verksamhet, arbetsmarknad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi bjuder in till ett spridningsseminarium. Kom och ta del av hur projektet arbetat för att synliggöra och utveckla ett arbetsinriktat stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning och stort stödbehov – framförallt unga i autismspektrat och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Med hjälp av multikompetenta team, fokus på evidensbaserade metoder som sätter personen i fokus och med en tydlig arbetsinriktning, har projektet nått fina resultat. En viktig del har varit att utveckla arbetsinriktade rutiner inom kommunen, men även tillsammans med myndigheterna. Här får du veta hur rutinerna resulterat i viktiga överenskommelser för samverkan.

På seminariet träffar du tre forskare som följt projektet:

  • Ulla-Karin Schön, Stockholms universitet
  • Wanja Astvik, Mälardalens universitet
  • Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering

Forskarna presenterar viktiga slutsatser kring målgrupp, stöd och samverkan.

Klicka här för att boka.

Skip to content