samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Välkommen till intensivåret

Den 15 april är det dags för intensivåret. I högt tempo ska nyanlända kvinnor och män få stöd i syfte att börja arbeta. Vi på Samordningsförbundet ser fram emot det effektiva och berikande samverkansarbete som väntar.

Deltagare inom etableringsprogrammet ska genom kraftsamlingen få en intensiv start på sin väg mot arbetsmarknaden.
Fokus ligger på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare utbildningar.

Vi är många som är med och vill berika arbetsmarknaden med kompetens där den behövs.

 Regeringen har manat arbetsgivare, kommuner, regioner att spela en nyckelroll. Med stöd av fackförbund, arbetsgivarorganisationer och civilsamhället får kvinnor och män jämlikt stöd för att nå de mål de själva vill.

Oftast handlar drömmen om att försörja sig och familjen. Intensivåret vänder sig till de som har hög motivation samt förutsättningar för att nå arbetsmarknaden på relativt kort tid. Kraven är höga.

Vi ser många möjligheter till ny kunskap. Vi är stolta över att få vara med och höja ambitionsnivån för att nyanlända snabbare ska bli en del av vårt samhälle och följer intensivåret med största intresse.

Läs mer HÄR

Skip to content