samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Tack Regeringskansliet!

Idag uppmärksamma Regeringskansliet den deklaration som Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram. Flera samordningsförbund har undertecknat deklarationen – självklart också vi på Samordningsförbundet Östra Södertörn.

För oss känns det självklart att skriva under. Det vi har tagit ställning för är alla människors lika värde, de grundläggande fri-, och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Allt detta ligger helt i linje med våra perspektiv på jämställdhet, inkludering och ickediskriminering. Det är stort att tillsammans med så många organisationer runt om i landet få vara med och stärka de mänskliga rättigheterna. Så här står det på Regeringens hemsida.

 ”De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar.
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.”

Idag sträcker vi alltså lite extra på oss. Tack för uppmärksamheten regeringskansliet.

Skip to content