samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Kvinna med tidning

Socialförsäkringsministern har rätt. Vi bryter hinder.

Oavsett hudfärg, ålder, funktionsnedsättning, könstillhörighet eller sexuell läggning ska man ha en möjlighet att arbeta, studera och delta i samhället. Men eftersom alltför många drabbas av utanförskap behöver vi gemensamt hjälpas åt för ett samhälle där alla får plats.

För att lyfta frågan deltog vi i en kampanj den 10 september. Dagen fokuserade på psykisk hälsa och suicidprevention. Tillsammans med andra samordningsförbund i länet ville vi påminna om hur viktiga aktörer vi är i arbetet att motverka psykisk ohälsa.

Specialbilagan kom ut med en av landets största dagstidningar. Särskilt stolta är vi över att våra två viktiga projekt MIA Vidare och SamMA lyfts fram med vårt systerprojekt Rätt stöd för mig.

Och att vår utvärderare Karin Benzler berättar tillsammans med professor Ulla-Karin Schön om hur uppföljning och utvärdering bidrar till kunskap och bättre insatser. Läs artikeln som också har fina bidrag från fem andra förbund i Stockholms län. https://www.folkhalsasverige.se/psykisk-halsa/samordnings-forbunden-mojliggor-individanpassad-och-gransoverskridande-satsningar/

Skip to content