samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Hand stop

Samtal om strukturell rasism

Den 16 juni träffade medarbetare från de två systerprojekten Rätt stöd för mig! och vårt eget SamMA-projekt Kitimbwa Sabuni från Länsstyrelsen Stockholm. Tillsammans förde vi ett mycket viktigt samtal om rasism på arbetsmarknaden.

Sedan 2014 har Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med andra aktörer i länet drivit initiativet ”Vidga normen”, för att öka medvetenheten om strukturell diskriminering på grund av hudfärg.

Sverige har på relativt kort tid blivit ett av Europas mest multietniska länder. Ofta är vår självbild att vi bor i ett öppet och tolerant land. Samtidigt är vår arbetsmarknad starkt segregerad. De svenskar som inte passar in i normen för hur en ”svensk” ser ut har svårt att få avkastning för en högre utbildning eller att avancera till kvalificerade befattningar.

Från Samordningsförbundets sida ser vi att det finns mycket att göra för att nå en jämlik arbetsmarknad och samordnad rehabilitering. Vi behöver höja vår egen kunskap och medvetenhet om strukturell diskriminering på grund av hudfärg och vi behöver börja prata om frågan som en självklar del av vårt arbete.

Skip to content