samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Samordning gör samhället starkare

Allt startade med en hälsning från socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi. Han lyfte vikten av ett samhälle där systemen i  vår offentliga förvaltning skapar inkludering och samarbete. ”Samordningsförbunden bidrar till att öka normmedvetenheten och jämställdheten. Ni skapar trygghet vid människors inträde i arbetslivet. Det kräver samarbete”. Ardalan lyfte fram att samordningsförbundens arbete gör det svenska samhället starkare.

Just styrka visade åtta samordningsförbund i Stockholms Län den 19 maj då de delade med sig av viktiga erfarenheter från samordningsförbunden och en utsatt arbetsmarknad. Exempel från det viktiga arbetet i socialfondsprojekt inspirerade till ökat fokus på samverkan.

På plats fanns politiker, chefer och kollegor som under tre digitala timmar fick känna på pulsen för hur stor enigheten är kring  samordningsförbundens roll. Tidvis var samstämmigheten stark nog att gå genom zoom-rutan.
Speciellt när Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning talade på temat ”Samverkan – hur svårt kan det vara”.

När alla styrs av sina hemmamiljöer
I Johans inledning fick vi följa ett tydligt exempel kring hur det fungerar när styrningen sker enligt löpande-band-principen i en funktionsindelad förvaltning. ”Det är inte gjort för att någon ska tänka, eller ta egna beslut”.
Han påpekade att vår förmåga att samordna brister. ”Det ska vara billigt för myndigheterna, man funderar inte på konsekvenserna i systemen och för människorna”.
Till sist la Johan upp en bild på sin pappa ”Det kan låta som jag haft en organisationsteoretisk monolog här, men det handlar om människor.
Detta är viktigt på riktigt. Pappa är en hel människa, men vi människor styckas ofta upp i delar”.

Fem procent av den arbetsföra befolkningen behöver vårt samordnade stöd
Förbundschefen Anna Lexelius och styrelseordföranden Ajda Asgari från Samordningsförbundet Östra Södertörn förtydligade samordningsförbundens roll. Ofta upplevs den mer komplex än den behöver vara.

”Vi finns till för att människor ska komma ut på arbetsmarknaden. Människor är olika, därför arbetar vi med individuellt anpassade metoder”, sa Ajda.

För att personer som är långt från arbetsmarknaden ska närma sig den handlar det om att skapa trygghet för att våga ta nästa steg. Förbunden gör det genom att arbeta nära deltagare och lyssna in deras behov för att sedan erbjuda individuella lösningar.

”Vi har inte velat ordna tillfälliga metoder, utan har tagit fram metoder och verktyg som fungerar för långsiktigt hållbara lösningar. Det behövs arbetsträning men även träning i jämställdhet och i att bryta normer.
Vi utvärderar och följer ständigt upp vårt arbete.

Det som gör att vi når resultat är kombinationen av samverkan, vårt fokus  på personcentrerade metoder samt det  stora engagemanget från medarbetare och medlemmar”, sa Anna

Skip to content