samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ansvar för våld mot barn

Hör du något? Ser du något? Ta ansvar mot våld i sommar.

Nu är det sommar och sol. Härligt för de flesta, men många känner en befogad oro inför tiden då man är mer isolerad än vanligt. Våld i nära relationer har ökat under Coronaepedemin. Kvinnor, män, barn, hetero-, homo-bi, samt transpersoner drabbas.

Främst utsätts kvinnor för fysiskt våld, sexuellt våld och dödligt våld mot kvinnor. Ofta är våldet dolt. Allt vi gör genomsyras av regeringens jämställdhetsmål. Jämlikhet och jämställdhet är prioriterade. Ett av målen är att allt våld mot kvinnor ska upphöra: Fysiskt, sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld.

Gå in på den sajten huskurage.se

Här kan du läsa mer om vad du kan göra i sommar. Allt räknas. Att reagera och agera så fort du hör bråk, skrik eller andra ljud som gör att du misstänker att någon far illa. Ring polisen.
Genom att införa Huskurage där du bor är enkelt, kostar inget men den kan, men det kan kosta liv att låta bli.
”Att anta en policy kan göras på många olika sätt. Det kan göras genom beslut i styrelsen, genom beslut på årsstämma eller genom att bostadsbolaget fattar beslutet om att införa Huskurage där du bor. Sedan gäller det att agera!” står det på hemsidan.

Vi kan bara hålla med.

 

Skip to content