samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld på Forum Jämställdhet i Malmö

Det faktum att en kvinna mördas var tredje vecka av någon hon älskat berör och manar till engagemang. Det märktes inte minst när vi närvarade med en monter på årets viktigaste konferens Forum Jämställdhet.

Vi var på plats med en egen monter för att informera om Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS regeringsuppdrag att öka upptäckt av våld i nära relationer.

Under två dagar i februari slöt många konferensbesökare upp under parollen: ”Det är en mänsklig rättighet att få leva sitt liv fritt från våld”.

Vi behöver hjälpas åt att motverka våldet.

Våld förekommer i alla samhällsklasser, alla kulturer och alla åldrar. För att kunna motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld behöver vi hjälpas åt.

Nästa år, då Forum Jämställdhet hålls i Karlstad hoppas vi kunna presentera vårt arbete med regeringsuppdraget från scenen. Det är en bred konferens där påverkansarbete och kunskapsöverföring löper som en röd tråd.

I år rymde konferensen allt från interaktiva verkstäder, grundkurs i jämställdhetsintegrering och genomgång av smarta verktyg för jämställd utbildning, ekonomi och årsredovisning. Nu ser vi redan fram mot 2024 och mer kunskap om allt det vi använder oss av i vår arbetsvardag.

Skip to content