samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Projektansökan SATSA

Under våren kommer vi ansöka om medel från europeiska socialfonden i syfte att utveckla insatser i skolan där målet är färre skolavhopp och fler elever som fullföljer sina gymnasiestudier.
Projektidén bygger på att ge ett förstärkt stöd i skolan via metoden Supported Education samt att utveckla en tydligare samverkansstruktur mellan skolan/elevhälsan, kommunala aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser.
Projektansökan ska lämnas in senast den 27 mars. För att utveckla projektupplägget inför ansökan kommer en workshop att genomföras den 10 mars.

Skip to content