samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Blommor i skogen

Planeringsdag med kansliet den 27 maj

Kansliet träffades digitalt och fördjupade  arbetet med värderingar och kommunikation. Lade grunden för en gemensam spelplan och sammanfattade lärdomar från den extrema våren 2020. Vi har fått mycket gjort men vi har också lärt mycket nytt som vi tar med i arbetet framåt.

Vi lade en planering för aktiviteter att ha i fokus under hösten – det finns behov av att fortsätta arbetet med vår handlingsplan Corona som hjälper oss att ge ett bra stöd till Samordningsförbundets målgrupper och att stärka förutsättningarna för samverkan och helhetsperspektiv.

Skip to content