samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Stefan och Maria

Pampig invigning av Lumena och Conecto

Personer ska få hjälp att skina, vi ska bidra med kompetensutveckling hos medarbetare och chefer för att öka jämställdhet och inkludering på arbetsmarknaden. Sist men inte minst ska vi med hjälp av forskning och utvärdering ta reda på vad som fungerar för de målgrupper vi finns till för. Hur får de bäst stöd mot arbete eller studier? Hur får människor tillgång till arbetsmarknaden oavsett vilka de är?

Den 31 maj invigdes de två stora ESF-projekten Lumena och Conecto i Stockholm City, mitt i länet eftersom de 20 kommuner som deltar i projektet arbetar i ett stort geografiskt område som sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn och Södertälje i söder.

Här klipper Maria Reed och Stefan Cepeda, de nya projektcheferna, det gyllene bandet tillsammans med sju delprojektledare. Nu jobbar vi på för påverkan, utbildning, nyfikenhet och kunskap. Vi är nära hundra medarbetare, alla med hög kompetens, alla med mål och visioner som kommer att genomsyra de kommande tre åren. Vi är enormt stolta över att få möjlighet att vara projektägare i ett så stort och viktigt projekt.

Skip to content