samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nya miljoner till lärande och stöd

I december kom det efterlängtade beskedet att ESF valt att prioritera projekten Conecto och Lumena. För oss betyder det många nya miljoner att satsa på ökad kompetens, samverkan och på metoder som vi vet leder till goda resultat.

Vi är redan i full gång med att rigga projekten. Lite extra förväntansfulla, eftersom vi ska arbeta vidare med våra hjärtefrågor, att bygga inkluderingskompetens. Vi ska ta oss an de hindrande strukturer som finns på arbetsmarknaden vad gäller de sju diskrimineringsgrunderna, till exempel ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättningar.
Conetco – kompetensutveckling

Conecto sammankopplar kollegor från alla medlemmar genom handledning och kompetensutvecklade aktiviteter. Vissa kommer att ske digitalt, andra på platser runt om i länet.

Från första april 2023 till sista december 2024 ska minst tusen personer få delta i aktiviteter som ökar insikt, kunskap och kompetens i allt från evidensbaserade metoder, arbetsgivararbete, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet till inkludering, likabehandling och jämlikhet.

Lumena – stöd mot arbete och studier

Inom ramen för Lumena stöttar vi 1600 deltagare under en period av tre år. Mellan 1 april 2023 och 31 mars 2026 stöttar vi våra målgrupper mot arbete och studier genom de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Case
Management.

Följer resultatet mot våra uppsatta mål

Namnet Lumena antyder upplysning och mening. Här kommer vi att ha följeforskare för ökad insikt i metodernas effektivitet. Målet är att ge deltagare ett enklare inträde till arbetsmarknaden. Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns i dag.

Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare

I de nya projekten samlas återigen samordningsförbunden i Stockholms län för att öka samverkan och skapa bättre förutsättningar för personer som behöver vårt stöd för att börja arbeta eller studera. Delprojekten kommer att drivas i 20 av totalt 26 kommuner, de kommer att formas lite olika, men målsättningen är densamma.

Rätt personer får rätt stöd

Vi har ägnat åtskilliga arbetstimmar till en förstudie, där vi har kartlagt vilka målgrupper som behöver oss bäst. Nu kan vi ge riktat stöd. Många människor kommer att få nya möjligheter att försörja sig själva och känna nytt hopp och mer mening med livet. De kommer att känna ökad makt över sina liv och ett större engagemang i samhället. Det är bra för demokratin.

Skip to content