samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ny projektidé om insatser i skolan lockade många

När vi tillsammans får möjlighet att lösa utmaningar för unga i skolan, kommer fler elever att börja, eller fullfölja sina studier. Den 10 mars möttes vi över gränserna för att sätta fingret på de allra viktigaste områdena som behöver utvecklas för att nå målet.

 

Syftet var att utveckla en riktigt stark projektansökan om förstärkt stöd i skolan. Workshopen var mycket välbesökt och engagemanget från deltagarna gav massor av energi.

De förstärkta insatser som projektet vill utveckla är ett individ-intensivt stöd via metoden Supported Education. Genom den får elever stöd att hitta mål och mening med studierna. Samtidigt ska metoden erbjuda anpassningar både på skolan och i vardagen.

 

Under eftermiddagen diskuterade ett trettiotal workshop-deltagare i mindre grupper på teman som målgruppen, behov och utmaningar, samverkan, jämlikhet och lika behandling.

 

Efterfrågan på ett närmare samarbete mellan skola, vård och myndigheter var tydlig, precis som önskan om att mer kunskap kring arbetslivet ska ges i skolan. Dessutom lyfte grupperna ett behov av ökad förståelse och kunskap kring komplexiteten runt skolavhopp lyftes också som viktigt.

 

Andra viktiga medskick från workshop-deltagarna var behovet av att NPF-anpassa skolor, att komma i gång tidigt vid skolfrånvaro samt att kunna arbeta mer uppsökande verksamhet.

 

Tack alla ni som kom och gjorde eftermiddagen så intressant och givande. Nu jobbar vi på. Ansökan kommer lämnas in senast den 27 mars. Svar väntas först i juni. Till dess håller vi tummarna att vi får möjligheten att arbeta vidare med denna så viktiga målgrupp.

 

Skip to content