samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nu är hösten här – styrelsen har beslutat om förbundets halvårsrapport

Ajda Asgari, ordförande ”Det är häftigt att se hur bra det fungerat trots pandemin. Om samordningsförbundet inte funnits, hur hade vi klarat pandemin då?”  Hon upplever att samordningsförbunden har varit ett stort stöd för kommunens verksamheter och våra målgrupper under detta krisläge.

Att det har fungerat så bra som det har gjort tror vi beror mycket på att medarbetarna i våra insatser har arbetat extra intensivt och kreativt för att möta upp deltagarnas behov. Man har även ställt om och hittat nya lösningar för att klara av det stora inflöde vi haft i projekten.

Ola Hägg, styrelsens representant fån Region Stockholm tog upp en fråga: hur har det fungerat att arbeta digitalt med deltagare?”

Emmeli Söderholm, delprojektledare för MIA vidare svarar att hon upplever att det har fungerat bra. Ett gott exempel är de digitala gruppträffar som startade i våras. De digitala träffarna är utformade efter deltagarnas behov och önskemål, där kan det tas upp jobbiga samtalsämnen men det är också ett forum för deltagare att dela med sig av sina erfarenheter och ge varandra tips. Träffarna blev så populära att några deltagare valde att fortsätta träffas även under sommaruppehållet.

Ett medskick från styrelsen är att ta tillvara på erfarenheter vi fått av att arbeta mer digitalt och att inte gå tillbaks till som det var förut, eftersom det finns många fördelar med detta.

Halvårsrapport 2021

Skip to content