samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nu är förbundet med i Insatskatalogen!

Syftet med Insatskatalogen är att samla alla insatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som kan erbjudas förbundets målgrupper.

Katalogen bygger på en enkel sökfunktion och är avsedd att vara ett hjälpmedel i arbetet för handläggare som kommer i kontakt med personer som behöver stödinsatser för att kunna börja arbeta eller studera. Men även enskilda kan söka i katalogen.

Katalogen är ett resultat av samverkan mellan en rad samordningsförbund.

Kontaktperson för Insatskatalogen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö är Sara Zechel.

Skip to content