samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Samordningsforbundet Östra södertorn Sara

Missa inte Sara

Alla ska ha makt att forma sina liv och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet. Nu fångar vi deltagarnas röster för att forma framtidens verksamhet. ”Spaning 2022” är arbetsnamnet på två viktiga förstudier som ska definiera framtidens målgrupper och behov av insatser.
Vill du vara med och bidra? Kontakta Sara.

– Bidrar vi med en riktigt bra förstudie, skapar vi bättre samverkan.
Personligen innebär det att jag arbetar för ett inkluderande mer demokratiskt samhälle, säger Sara Zechel, ansvarig för de ESF-finansierade studierna.

Nu är hon på gång med ett frågebatteri till chefer, medarbetare, deltagare och civilsamhällets organisationer.

Hjälpa att definiera framtidens målgrupper.

– Samordningsförbundens roll är att lyssna, förstå och ge röst åt personer som behöver vårt stöd. För att göra det om fem år, eller tio år behöver vi rigga med rätt kunskap.

Inom ramen för Samordningsförbundet finns enormt stor kompetens.
Den ska aktualiseras och spridas ut i verksamheterna. Vad fungerar bra idag? Vilka metoder ska vi fortsätta med?

Bortglömda eller nya målgrupper?

– Möjligen finns personer som vi inte når. Kanske känner de inte till sina rättigheter, eller saknar tillit till myndigheterna. Tappar vi personer genom digitaliseringen hos våra medlemmar?

Genom att samla de kunskaper vi har i förbundet, lägga till andras erfarenhet, statistik, utvärderingar och analyser kartlägger vi målgrupperna. Då vet vi vad vi behöver göra för att möta deras behov.

Kartläggningen är klar mot slutet av sommaren.

– Nu väntar några spännande månader med fokusgrupper, enkäter, djupintervjuer, samtal och samarbete med våra ESF-projekt, ABF, nyanlända kvinnor, Attention, Fryshuset och andra plattformar där vi kan utbyta information. Vi ska sätta oss in i kunskapsområden som t.ex GIG-ekonomi och konsekvenser det får för arbetsmarknaden.

Den första fasen är att kartlägga. Nästa steg är att skaffa en samsyn och en plan för framtidens samverkan.

Jag är övertygad om att vi får ett bra samhälle och en lite bättre värld om tilliten till myndigheterna ökar, vilket bygger på att allas röster och erfarenheter tas tillvara.

Skip to content