samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Minister uttrycker våra ambitioner

En väldigt klok kombination av ministerposter har Eva Nordmark. Hon är både arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Idag föll mina ögon på ett citat som visar att Evas och regeringens ambitioner ligger helt i linje med det vi kämpar för varje dag: En jämlik arbetsmarknad för alla.

För oss känns det extra viktigt att hon lyfter just våldsfrågan. Vi fick nyligen veta att vårt och NNS regeringsuppdrag att ställa frågor om våld kommer att pågå under lång tid framöver. I MIA har redan över 500 personer fått frågorna och snart kommer en rapport om hur de upplever det att tala om våld på det sättet.

Våldet måste upphöra. Precis som Eva ser vi detta fokusområde som en viktig del i att lyckas med en jämlik arbetsmarknad.

”Grunden för ett jämställt samhälle är en jämställd arbetsmarknad. Vi måste knäcka den ojämställda arbetsmarknaden och stänga sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor. Fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete. Och mäns våld mot kvinnor – inklusive hedersförtrycket – måste upphöra. Vid en pressbriefing nyligen berättade jag om mina prioriteringar som jämställdhetsminister, se den gärna i efterhand.”

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister.

Skip to content