samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Meningen med livet?

Människan har kroppsliga, själsliga och andliga behov.

Vad är meningen med livet? Cecilia Melders föreläsning på temat existentiell hälsa den 20 maj lockade över hundra personer.
Cecilias forskning visar att människans andliga behov är lika viktiga som de fysiska och psykiska.
 

När forskarna talar om existentiell hälsa i den sekulära världen omfattar det en grundläggande tro på demokrati, klimatfrågor, politisk tillhörighet, samt att tankar, känslor och handlingar känns meningsfulla.

”Det handlar om hur du förhåller dig till livet och tänker dig att det ska utvecklas. Ett av de vanligaste svaren vi får i studier är att människor tror på något som är större eller mer än de själva.” säger Cecilia.

Var fjärde år får vi människor en livskris.

Osäkerhet är en av de värsta stressfaktorerna. Det är inte när vi blivit av med jobbet vi mår som sämst, utan när vi går och väntar på besked.
I sådana lägen behöver vi meningsskapande system. Våra målgrupper befinner sig ofta mellan stolar och vet inte vad som ska ske i nästa fas.
Då är det svårt att finna mening och fokusera på ett arbete.

”Som ung var man kanske med i scouterna eller någon annan förening och hade med sig ett batteri av tankar, känslor och värderingar. Sedan tappas det bort och något saknas. Utanförskap, prestation, ideal, informationsflödet – allt det där stressar oss. Samtidigt ska vi hinna vara snygga, jobba, vara sociala, ha ålderskriser och återhämta oss.
Enligt statistiken har vi människor en livskris var fjärde år. Vi behöver meningsskapande system”, säger Cecilia.

Spännande gruppdiskussioner

Det var i arbetet som präst Cecilia fick ett fördjupade intresse för sambandet mellan hälsa och existentiella frågor. Efter en workshop på temat ”meningen med livet” sa en deltagare:

”Jag har ingen utbildning, har aldrig haft ett jobb. Jag har ingen familj, inga vänner. Jag har tänkt att mitt liv är meningslöst, men idag hittade jag något för det var meningen att jag skulle komma hit och börja tänka på existentiella frågor.”

Cecilia menar att meningsfullhet inte är att man ska lyckas, eller bli en Mahatma Gandhi.

”Det kan vara att hunden blir glad när man kommer hem, eller att ta en kaffe i solen. Att ha förmåga att hitta mening i stunden.”

Samordningsförbunden har en särskild roll i Sverige och temat existentiell hälsa har enligt Cecilia kunnat lyftas tack vare vårt öppna synsätt.
Vi pratar med människor om mående, egna val och ekonomi. Allt hänger ihop, även existentiell hälsa.

Hur hänger vårt arbete ihop med Cecilias forsning?

Morgonen avslutade med att vi fick prata i mindre grupper. En av dem som har erfarenhet av meningsfulla samtal är Terése Sveijer, SE-handledare i MIA Vidare Nynäshamn, hon är en av dem som delar med sig i gruppdiskussionerna.

”Jag möter mycket ohälsa, hopplöshet och maktlöshet hos deltagare som känner att de inte kan påverka sin egen framtid. De kan inte tänka fritt. De styrs av myndigheternas krav. Kyrka, tro, gymmet. Många går vilse i att hitta meningsfulla sammanhang. Vår metod bygger upp självkänslan, vi pratar inte om andlighet, men vi lämnar över makten till deltagaren.
Jag försöker vara ett filter och lotsa dem in på tankar på meningsfullhet. Vad har du för drömmar. Vad vill du?”

Skip to content