samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Lite rörig resa mot öppenhet och samsyn

”Jag hör en stor ödmjukhet inför våra utmaningar. Jag vill tacka dig Fredrik Lundén, för att du flera gånger lyfte ordet transparens under din inledning. Det känns kul att vi ska få göra det här tillsammans”.

Orden kommer från Ajda Asgari straxt efter det att NNS styrelseordförande har inlett extramötet på Radisson hotell Arlanda i fredags. Som nuvarande styrelseordförande i nätverket för samordningsförbund satte han tonen för mötet. Genom att benämna bakgrunden som en ”lite rörig resa”, banade han väg för dagens tema som var ”kommunikation och kultur”.

Engagemanget var på topp och förväntningarna höga. Det finns en nyfikenhet på förändringsarbetet som påbörjats i NNS styrelse där vår, styrelseordförande Ajda gått in som ledamot.

”Efter förra årsmötet har vi samlat ihop oss. Vi har gjort många saker som kanske inte syns så väl utåt, men som är viktiga. Vi har grävt i allt från avtal och kontrakt till räkningar, det har känts tungt men nödvändigt för att nå fram till den transparanta och kommunikativa medlemsorganisation som önskas”, berättade Fredrik.

Anna Lexelius höll tillsammans med medarbetare från kansliet en workshop som syftar till att använda förbundens fulla potential. Vilken kultur ska vi ha? Hur ska vi minska avståndet med kommunikationens hjälp? Och hur vill vi uppfattas av omvärlden?

Det finns höga ambitioner och det gäller att titta framåt. Vad ska det nationella nätverket ha för prioriteringar som arena för intressepolitik och kunskap- och erfarenhetsutbyte? Hur skapar vi värde för medlemmarna? En uppgift är att vara ett språkrör och kunskapsförmedlare. En annan att skapa goda relationer, inte minst med Nationella Rådet för att tillsammans hitta lösningar.

”Finsamlagen är menad att vara öppna och lösa problem, inte begränsa. Nu verkar det som att intentionen ligger till grund för framåtblickar”, säger Fredrik.

Samordningsförbundet Östra Södertörn och MIA fick också beröm för upplägget i Almedalen. ”Bra panel, bra debatt, spännande att höra om ESF-projektet MIA Vidare och ert arbete mot våld i nära relationer. Stort tack till er”, sa Fredrik.

Skip to content