samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Lärseminarium med SamMA-projektets forskare

Igår fick vi förmånen att lyssna på Professor Ulla-Karin Schön som har intervjuat deltagare i SamMA-projektet och vårt systerprojekt Rätt stöd för mig!

Ulla-Karin har intervjuat projektens deltagare om deras egna upplevelser av stödbehov och effekterna av våra rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser. Mänskliga rättigheter är en grund för stödet. Alla människors rätt att få ta del av öppna arbetsmarknaden.

Både deltagare och närstående till de unga vuxna (i åldrarna 18-30 år) har intervjuats.

Ulla-Karin presenterar ett värdefullt material som vi tar med oss i arbetet på Samordningsförbundet:

  • Deltagare uttrycker vilja att arbeta.
  • Deltagare har hög tilltro till att vara aktiv på arbetsmarknaden.
  • Deltagare har låg tilltro till en flexibel arbetsmarknad och arbetsplatsernas behov av anpassningar av arbetsplatsen (det handlar t ex om att våga uttrycka för arbetsgivaren att jag har behov av stöd och vilken typ av stöd jag behöver).
  • Deltagare upplever svårigheter att leva upp till myndigheternas krav och begränsningar. Systemets får negativa konsekvenser för de unga vuxna.
  • Det framgår även att deltagarna är nöjda med stödet de fått i SamMA-projektet.

 

Det här är några av de slutsatser vi fick ta del av bland mycket annat som senare kommer presenteras i en rapport och forskningsartikel. Vi kommer att använda materialet i dialog med bland annat projektets parter och med politiska uppdragsgivare.

Som förbundschef känner jag mig både tacksam och stolt för att vi har fått till det här viktiga samarbetet med våra forskare i SamMa-projektet som finansieras med medel från ESF. Vi kommer fortsätta att utveckla samverkan med forskare och lärosäten även i kommande satsningar. Gärna i samverkan med andra samordningsförbund. På så sätt stärker vi kunskapen om våra insatser och kan möjliggöra ett bättre stöd till de som vi finns till för.

/Anna Lexelius

Skip to content