samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Lansering av HP material

Nu lanserar vi ett verktyg i de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling, samt en fördjupning med fokus på delaktighet.  Innehållet baseras på metoder och arbetssätt som
SamMA-projektet arbetat med. Nu vill vi delge våra lärdomar till fler.

Följ med på en delaktighetsresa och inspireras av enkla metoder för att utveckla principerna i enlighet med er verksamhets värdegrund. Verktyget innehåller definitioner och övningar som kan används av enskilda personer och av grupper t.ex. en arbetsgrupp. Fördjupningen går in på definitioner av delaktighet, lagar som stöttar delaktighetsabetet, aktiva åtgärder som är en del av diskrimineringslagen med en teoretisk bakgrund och utifrån ett intersektionellt förhållningssätt till delaktighet.

Verktyget är framtaget av SamMA-projektet vars syfte är att underlätta övergångar mot arbete för personer med funktionsnedsättning.
Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF).

Tillsammans ökar vi inkluderingen på arbetsmarknaden.

Här kan du ta del av materialet
Verktyget
Fördjupning till verktyg

Skip to content