samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Kom och ta reda på hur effektiv matchning går till den 19 september.

Idag talar många om ”Matchning från dag 1”, eller MD1 som en lösning för att öka arbetskraftsdeltagande och sysselsättning för personer som nyligen invandrat till Sverige. Men vad är det? Hur har det förändrat arbetsförmedlarnas arbete med matchning? Och hur kan det förbättra villkoren för våra målgrupper?

Den 19 september mellan 9.00 och 11.00 har du chans att lyssna på Arbetsförmedlingens Ayse Andersson, skapare av metoden och Magnus Rödin från Arbetsförmedlingens analysavdelning . De berättar hur metoden utvecklats under det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering som pågick i Arbetsförmedlingens regi mellan 2017 och 2021.

Projektets syfte var att implementera och effektutvärdera en matchningsinsats riktad till personer som träder in som nya på svensk arbetsmarknad eller som har svårt att träda in på egen hand.

Resultaten visar att ”Matchning från dag 1” gör det möjligt att öka andelen som går ut i sysselsättning genom att använda rätt utformade metoder. Det visade även att det fungerar för de i målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. ”Matchning från dag 1” har bidragit till att förändra arbetsförmedlarnas matchningsarbete av utrikes födda arbetssökande.

Föreläsningen vänder sig till: Dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Dig som är nyfiken på en utvecklad välfärd och dig som vill bidra till en mer jämlik och jämställd arbetsmarknad.

Efter föreläsningen har du: En djupare inblick i hur metodarbetet har fungerat i praktiken och hur de nya arbetsvillkor som introducerats av ”Matchning Dag 1” har gett upphov till nya arbetsstrategier. Dessa är viktiga pusselbitar för att förstå vad som möjliggjort de goda resultaten.

Föreläsningen sker på Zoom

Föreläsare: Ayse Andersson, Magnus Rödin, Arbetsförmedlingen om metoden ”Matchning från dag 1”

Datum: 19 september

Tid: 09.00-11.00

Anmälan: ottilia.liljeberg@haninge.se

Dela gärna inbjudan. Du hittar en PDF för nedladdning här:

Inbjudan Effektiv matchning 19 sept

Skip to content