samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Jobbskuggning på MIA Vidares PSG möte

Jag möttes av en lättsam, trevlig stämning när jag var med på MIA Vidares projektsamordningsmöte, där jag jobbskuggade Annica Falk som är projektchef.

Som incheckning gick vi varvet runt och berättade om normspaningar vi gjort.
Normspaning innebär att träna på att se och känna igen diskriminering vilket är första steget till ökad likabehandling.

Täcker kartläggningsmaterialet in de horisontella principerna?
MIA har en egen kompass som verktyg för att få in Hälsa, Livssituation, Våld i nära relation, Studier och arbete under kartläggningen.
Vi på mötet fick ta del av varandras kartläggningsmaterial, delades upp för att diskutera i mindre grupper och fick sen ge feedback till varandra.
Det var engagerade gruppdiskussioner. Tipsen på utveckling av kartläggningsmaterialet uppskattades och många gick från mötet med inspiration att jobba vidare.

Kul och lärande på Instagram
Helena och Eira från kommunikationsavdelningen slår ett slag för MIA Vidares nya Instagram, följ dom och låt dig inspireras av nyheter och spännande inlägg https://www.instagram.com/miavidare/

En viktig hashtag är #EUdiversityMonth.
Sist men inte minst så uppmärksammades den Europeiska mångfaldsmånaden. Var med och delta du med!

Här hittar du en guide för att inspirera till att fira den Europeiska mångfaldsmånaden https://ec.europa.eu/info/files/guide-inspire-celebrating-european-diversity-month_sv

Här hittar du tips på hur du bäst använder den i sociala medier https://ec.europa.eu/info/files/social-media-toolkit-eudiversitymonth_sv

Tack för att jag fick vara med och jobbskugga er i MIA Vidare,
det gör jag gärna igen!

/Anna Kristiansson

Skip to content